USB Drive Method (Phương thức quét ổ đĩa USB)

Đối với các thiết bị không kết nối với mạng hoặc trong trường hợp tính năng bảo mật ngăn chặn việc truy cập vào mạng, bạn có thể sao chép AIT vào thẻ nhớ USB và cắm trực tiếp thẻ nhớ đó vào thiết bị để quét cục bộ.  

Bạn cần phải cài đặt Microsoft .NET Framework phiên bản 4.5.2 trở lên trên từng thiết bị sẽ chạy AIT.

 1. Tải xuống rồi cài đặt AIT trên máy của bạn.
 2. Duyệt đến C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool\.
 3. Cắm thẻ nhớ USB được định dạng đúng cách vào hệ thống rồi sao chép tệp từ thư mục Autodesk Inventory Tool, sau đó dán tệp vào Thư mục AIT trên thẻ nhớ USB.
 4. Tạo một thư mục có tên là Data (Dữ liệu) trong thẻ nhớ USB
 1. Duyệt đến thư mục AIT trong thẻ nhớ USB rồi mở tệp AIT.exe.config bằng Notepad
 1. Tìm "PerComputerDataStore" rồi thay đổi "False" (Sai) thành "True" (Đúng)
 1. Tìm “DataStorePath” rồi thay đổi “Default” (Mặc định) thành %~0\..\Data\ và lưu
 1. Tải tệp AIT_USB.cmd xuống rồi đặt tệp đó vào thẻ nhớ USB.
 1. Trong từng máy mà bạn muốn kiểm kê, hãy nhấp đúp vào tệp AIT_USB.cmd.
 2. Quá trình quét được xem là hoàn tất khi cửa sổ dấu nhắc lệnh biến mất.

Tất cả các kết quả quét sẽ được lưu trữ vào thư mục Data (Dữ liệu) trên thẻ nhớ USB. Thư mục này chứa 2 tệp (cho từng máy) có cùng tên, đó là .xml và .MD5

 1. Sau khi mọi máy đã được quét, hãy Nhập kết quả quét vào AIT rồi Xuất kết quả đó ra định dạng Excel.
 2. Gửi tệp "AutodeskProducts.xlsx" đã xuất cho đại diện Autodesk của bạn