Importing Data Stores (Nhập kho lưu trữ dữ liệu)

Khi sử dụng chế độ vận hành Logon/Startup Script (Tập lệnh đăng nhập/khởi động), USB Drive method (Phương thức quét ổ đĩa USB) hoặc SCCM hay khi triển khai nhiều phiên bản AIT, bạn có thể nhập các kho lưu trữ dữ liệu (do các chế độ này tạo ra) vào một phiên bản AIT chính. Phiên bản này sẽ hợp nhất các kết quả quét.

Để nhập kho lưu trữ dữ liệu vào một phiên bản AIT, hãy nhấp vào nút Import (Nhập) trong không gian làm việc View (Xem):

Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại Import All Files from Folder (Nhập tất cả các tệp từ thư mục). Tại đây, người dùng có thể chuyển đến nơi đặt (các) tệp lưu trữ dữ liệu rồi nhấp vào Open (Mở):

Đây có thể là các tệp riêng lẻ được đặt tên theo máy tính, chẳng hạn như từ một tập lệnh đăng nhập hoặc tệp lưu trữ dữ liệu (DataStore.xml) từ một quá trình quét độc lập qua thẻ nhớ USB hoặc một phiên bản khác của ScanWin.

Thao tác này sẽ hướng dẫn AIT nhập tất cả các tệp XML lưu trữ dữ liệu trong thư mục đã chọn và sẽ hợp nhất dữ liệu kiểm kê với phiên bản lưu trữ dữ liệu cục bộ.  Sau khi nhập xong, hệ thống sẽ tải lại kho lưu trữ dữ liệu cục bộ:

Lúc này, dữ liệu đã nhập sẽ có trong không gian làm việc View (Xem):

Để xuất báo cáo đã hợp nhất ở định dạng XLSX, hãy làm theo các bước trong phần Xuất báo cáo.