Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Network License Server (Máy chủ cấp phép cho mạng)Network License Server Report Log Setup (Thiết lập nhật ký báo cáo trên máy chủ cấp phép cho mạng)

Network License Server Report Log Setup (Thiết lập nhật ký báo cáo trên máy chủ cấp phép cho mạng)

Tổng quan

Mục đích của quy trình này là tìm tệp giấy phép và bật tính năng ghi báo cáo trên máy chủ cấp phép cho mạng của bạn. Lưu ý rằng bạn cần phải lặp lại quy trình này đối với mọi máy chủ cấp phép cho mạng trong môi trường của mình.  Video bên dưới mô tả quy trình để bạn tiện tham khảo.

Tìm tệp giấy phép

Quy trình tìm tệp giấy phép bằng tiện ích LMTOOLS rất đơn giản. Bạn có thể tìm công cụ này ở một trong nhiều vị trí. Tuy nhiên, công cụ này thường có tại C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. Nếu không tìm được LMTOOLS, bạn chỉ cần tìm lmtools.exe. Sau khi bạn tìm thấy, hãy thực hiện như sau:

 • Nhấp đúp vào lmtools.exe để khởi chạy
 • Chuyển đến tab Config Services (Định cấu hình dịch vụ)
 • Lấy đường dẫn đến tệp giấy phép trong trường Path to the license file (Đường dẫn tới tệp giấy phép)

Tạo tệp tùy chọn để bật tính năng báo cáo

Sử dụng Windows Explorer, duyệt đến thư mục mà bạn tìm thấy tệp giấy phép (ở trên). Nếu bạn thấy tệp có tên adskflex.opt, hãy tham khảo phần Thêm tệp tùy chọn để bật tính năng báo cáo ở bên dưới. Nếu bạn không thấy tệp nào tên là adskflex.opt, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Nhấp vào nút Start (Bắt đầu), nhập notepad rồi nhấp OK
 • Sao chép và dán phần văn bản sau vào tệp đó: REPORTLOG +"C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\report.rl"

Đường dẫn nêu trên không phải là bắt buộc và có thể không áp dụng cho vị trí cài đặt của bạn. Bạn có thể đặt nhật ký báo cáo ở bất cứ đâu trong hệ thống tệp trên máy. Nếu đường dẫn không chứa dấu cách thì không cần có dấu ngoặc kép ở đầu và cuối đường dẫn.

Hãy lưu tệp dưới dạng adskflex.opt vào cùng thư mục với tệp giấy phép Autodesk.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Bạn phải lưu tệp vào cùng thư mục với tệp giấy phép

Cần lưu ý rằng bạn phải thay đổi tùy chọn thả xuống Save as type (Lưu dưới dạng) thành All Files (Tất cả các tệp) để không lưu tệp dưới dạng đuôi TXT. Tệp sẽ không hoạt động nếu có đuôi TXT

Thêm tệp tùy chọn để bật tính năng báo cáo

Sử dụng Windows Explorer, duyệt đến thư mục mà bạn tìm thấy tệp giấy phép (ở trên). Nếu bạn không thấy tệp nào tên là adskflex.opt, hãy tham khảo phần Tạo tệp tùy chọn để bật tính năng báo cáo ở trên. Nếu bạn thấy có một tệp tên là adskflex.opt, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Nhấp chuột phải vào adskflex.opt rồi chọn Open With… (Mở bằng...)
 • Chọn Notepad trong danh sách rồi nhấp vào OK
 • Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) rồi chọn Find… (Tìm...)

Nhập REPORTLOG rồi nhấp vào OK. Nếu bạn không tìm thấy kết quả nào, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Nếu bạn tìm thấy cú pháp đó, tức là đã có một nhật ký báo cáo được định cấu hình. Hãy xác minh rằng tệp nói trên tồn tại trong hệ thống tệp ở vị trí đã chỉ định. Nếu tệp đó tồn tại, bạn không cần thực hiện thêm bước nào.

 • Sao chép rồi dán phần văn bản sau vào cuối tệp: REPORTLOG +"C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\report.rl"

Đường dẫn nêu trên không phải là bắt buộc và có thể không áp dụng cho vị trí cài đặt của bạn. Bạn có thể đặt nhật ký báo cáo ở bất cứ đâu trong hệ thống tệp trên máy. Nếu đường dẫn không chứa dấu cách thì không cần có dấu ngoặc kép ở đầu và cuối đường dẫn.

 • Lưu tệp

Triển khai tệp tùy chọn

Để triển khai tệp tùy chọn mới hoặc triển khai các thay đổi đối với tệp tùy chọn hiện có, bạn phải khởi động lại dịch vụ máy chủ cấp phép (chứ không phải chính máy chủ). Việc đọc lại tệp giấy phép là chưa đủ.

 • Mở LMTOOLS (xem các bước nêu trên để tìm lmtools.exe) rồi chuyển đến tab Stop/Start/Reread (Dừng/Khởi động/Đọc lại)
 • Nhấp vào Stop Server (Dừng máy chủ), đợi 5-10 giây, sau đó nhấp vào Start Server (Khởi động máy chủ)
 • Chuyển đến tab Config Services (Định cấu hình dịch vụ) rồi nhấp vào View Log… (Xem nhật ký...) ở bên phải Path to the debug log file (Đường dẫn đến tệp nhật ký gỡ lỗi) để xác minh rằng tệp tùy chọn đang được sử dụng và nhật ký báo cáo đã được bắt đầu
 • Bạn sẽ thấy thông báo tương tự như sau:

Cả hai đường dẫn có thể phản ánh các vị trí khác nhau tùy theo tệp giấy phép và/hoặc vị trí báo cáo

LƯU Ý QUAN TRỌNG

BƯỚC 1: Cung cấp một bản sao nhật ký gỡ lỗi cho Autodesk hoặc Đại diện đối tác của Autodesk để xác nhận rằng nhật ký báo cáo đã được bắt đầu.

BƯỚC 2: Đợi nhật ký báo cáo chạy trong tối thiểu 10 ngày rồi mới cung cấp nhật ký này và một bản sao tệp giấy phép (đường dẫn đã lấy trước đó) cho Autodesk hoặc Đại diện đối tác của Autodesk. Hãy đặt tên cho nhật ký báo cáo và tệp giấy phép, với tên máy chủ đi kèm.

Ví dụ:

Nhật ký báo cáo: server1234_report.rl

Tệp giấy phép: server1234_license.lic