Installation (Cài đặt)

Trình cài đặt Autodesk Inventory Tool được cung cấp dưới dạng một tệp Microsoft Installer (MSI).  Bạn có thể tải trình cài đặt này xuống trong phần Trình cài đặt AIT.

Để bắt đầu quá trình cài đặt, hãy nhấp đúp vào tệp trình cài đặt AIT.msi. Thao tác này sẽ khởi động trình hướng dẫn thiết lập.

Trên màn hình AIT Setup (Thiết lập AIT), hãy xem xét thỏa thuận cấp phép. Nếu bạn chấp nhận thỏa thuận này, hãy đánh dấu vào ô kiểm I accept the terms in the License Agreement (Tôi đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận cấp phép) rồi nhấp vào Install (Cài đặt):

Bạn có thể tìm thấy liên kết tới Điều khoản sử dụng của Autodesk tại đây:

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/en/general-terms

Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.  Nếu bạn bật tùy chọn User Account Control (UAC) (Kiểm soát tài khoản người dùng - UAC), một hộp thoại sẽ bật lên và hỏi Do you want to allow this app to make changes to your device? Verified Publisher: Autodesk, Inc. (Bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện các thay đổi đối với thiết bị của mình không? Nhà phát hành đã xác minh: Autodesk, Inc.), hãy nhấp vào Yes (Có) để tiếp tục.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Finish (Hoàn tất):

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Finish (Hoàn tất):

Quá trình thiết lập sẽ đặt một lối tắt dẫn đến giao diện AIT Windows trên màn hình của bạn và trong menu Start (Bắt đầu):