General System Requirements (Các yêu cầu chung về hệ thống)

Autodesk Inventory Tool chạy trên máy Windows cài đặt Microsoft .NET Framework phiên bản 4.5.2 trở lên và sử dụng Microsoft WMI để giao tiếp với các thiết bị Windows nhằm thu thập dữ liệu kiểm kê.  Có 2 loại WMI là Windows Management Instrumentation và Windows Management Infrastructure. Loại WMI sau được triển khai dựa trên CIM mới hơn do Microsoft phát triển cho Windows Management Platform mà PowerShell chạy trên đó.  AIT sử dụng phương thức mặc định là Windows Management Instrumentation.

Với quá trình quét không dùng tác nhân, AIT cần có quyền truy cập mạng đối với từng thiết bị Windows sẽ được quét, đồng thời cần có thông tin đăng nhập phù hợp để truy cập vào thiết bị và truy vấn WMI.  Bạn phải định cấu hình tường lửa Windows để cho phép SMB và WMI giao tiếp.  Hãy xem phần Mạng và thông tin đăng nhập để biết thêm chi tiết.  Bạn không cần phải có Microsoft .NET Framework trên thiết bị được quét không dùng tác nhân.

AIT cũng có thể giao tiếp với Active Directory để phát hiện các thiết bị bằng LDAP.

Dưới đây là cấu hình tối thiểu bạn nên dùng để chạy AIT.

Phần cứng

 • Bộ xử lý Intel hoặc AMD hỗ trợ nhiều lõi/chuỗi
 • RAM 8 GB
 • Để tính dung lượng lưu trữ cần có, bạn nên tuân theo quy tắc sau: đối với 10.000 máy tính, cần 1 GB dung lượng trống, đối với 20.000 máy tính, cần 2 GB dung lượng trống, v.v.

Hệ điều hành

 • Windows Vista, SP2
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008, SP2
 • Windows Server 2008 R2, SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

Bạn có thể cài đặt AIT trên các phiên bản không phải Home và Starter của bất kỳ hệ điều hành nào nêu trên. Mặc dù không cần có Windows Server nhưng bạn nên dùng cho các mạng gồm hơn 1.000 tài sản.