Introduction (Giới thiệu)

Autodesk Inventory Tool là một ứng dụng có thể phát hiện và kiểm kê các thiết bị Windows mà không cần triển khai tác nhân cho từng thiết bị đầu cuối.  AIT có thể hoạt động ở các chế độ sau:

  • Ứng dụng kiểm kê không dùng tác nhân có quá trình quét đột xuất chạy từ giao diện người dùng Windows
  • Ứng dụng kiểm kê không dùng tác nhân được viết tập lệnh và chạy theo lịch đã xác định
  • Trình quét mạng được thực thi từ tập lệnh đăng nhập hoặc khởi động
  • Một trình quét độc lập chạy trên phương tiện di động, chẳng hạn như thẻ nhớ USB

Hỗ trợ linh hoạt hầu hết các môi trường nhờ khả năng sử dụng kết hợp nhiều chế độ hoạt động.

AIT có 2 thành phần chính:

  • AIT Windows Client có thể dùng để khám phá dữ liệu kiểm kê đã thu thập, bắt đầu quá trình quét kiểm kê đột xuất không dùng tác nhân và nhập dữ liệu từ các kho lưu trữ dữ liệu bổ sung, chẳng hạn như tập lệnh đăng nhập hoặc các lần quét độc lập.
  • Ứng dụng bảng điều khiển AIT là thành phần thực hiện các quá trình phát hiện và kiểm kê.

Bạn có thể sử dụng AIT một cách khôn khéo để loại bỏ những thiếu sót trong kết quả mà các giải pháp kiểm kê khác thu được, chẳng hạn như Microsoft System Center. Nhờ vậy, bạn sẽ thu thập được dữ liệu giấy phép của Autodesk cho các môi trường Windows.

Bạn có thể xuất dữ liệu do AIT thu thập sang tệp XLSX và sử dụng khi cần trong các ứng dụng khác.

Để hiểu rõ hơn những tùy chọn triển khai nào là tốt nhất cho công ty của bạn, vui lòng xem lại các câu hỏi tại đây!