View Workspace (Xem không gian làm việc)

Autodesk Inventory Tool bao gồm Windows Client dễ sử dụng. Ứng dụng này ở trong cùng thư mục với AIT và có tên là AITVIEWER.exe.  Khi bạn chạy AIT Windows Client, nội dung tệp DataStore.xml sẽ hiển thị. Nội dung này là do AIT tạo, trong đó hiển thị danh sách thiết bị được phát hiện và quét cùng với thông tin chi tiết của các thiết bị đó.  Bạn chỉ cần nhấp đúp vào lối tắt trên màn hình để mở trình xem.

Ở trên cùng, trình xem sẽ hiển thị nhiều danh mục:

 • Tổng số thiết bị được phát hiện
 • Số thiết bị được quét thành công
 • Số thiết bị được quét không thành công
 • Số thiết bị cài đặt phần mềm Autodesk
 • Số thiết bị có Số sê-ri Autodesk
 • Số thiết bị có Nhật ký phần mềm Autodesk
 • Số thiết bị có lỗi
 • Số thiết bị có dữ liệu sử dụng Autodesk lần gần đây nhất

Khi bạn nhấp vào một trong những số trên, danh sách thiết bị sẽ được lọc để chỉ hiển thị các thiết bị đó. Ví dụ: khi bạn nhấp vào Not Scanned (Chưa quét), danh sách thiết bị sẽ được lọc để hiển thị các thiết bị có lỗi kết nối, cũng như thông báo lỗi xuất hiện khi quét thiết bị:

Khi bạn chọn một thiết bị trong danh sách thiết bị, thông tin chi tiết về thiết bị đó sẽ hiển thị trong ngăn dưới đây, bao gồm chi tiết phần cứng, Phần mềm Autodesk đã cài đặt, Số sê-ri Autodesk và Nhật ký phần mềm Autodesk:

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Search for Device (Tìm kiếm thiết bị) để tìm thiết bị bằng cách nhập cụm từ tìm kiếm vào ô văn bản Search for Device (Tìm kiếm thiết bị) rồi nhấp vào nút Search (Tìm kiếm). Số lượng thiết bị tìm thấy chứa cụm từ tìm kiếm sẽ hiển thị cạnh nút tìm kiếm và những thiết bị đó sẽ hiển thị trong lưới thiết bị. Ví dụ: để tìm tất cả máy tính xách tay, hãy nhập laptop (máy tính xách tay) rồi nhấp vào Search (Tìm kiếm) (cụm từ tìm kiếm có phân biệt chữ hoa/chữ thường):

Dưới đây là các thuộc tính tìm kiếm được cho cụm từ tìm kiếm:

 • Tên
 • Tên phát hiện
 • Người dùng
 • Số sê-ri
 • Miền
 • Hệ điều hành
 • Hãng sản xuất
 • Mẫu
 • Loại
 • Hạng
 • Địa chỉ IP