Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Scan Methods (Phương thức quét)Zip File Manual Scan Method (Phương thức quét tệp zip theo cách thủ công)

Zip File Manual Scan Method (Phương thức quét tệp zip theo cách thủ công)

Đây có thể là phương thức triển khai đơn giản nhất cho những nhân viên làm việc từ xa và không kết nối qua VPN tới máy chủ của công ty. Phương thức này đủ linh hoạt để chia sẻ thông qua email hoặc giải pháp bộ nhớ trên đám mây, mà người dùng không phải tự tương tác theo cách thủ công. Để sử dụng phương thức này, quản trị viên phải định cấu hình một số mục trước khi gửi cho từng người dùng để họ thực thi trên máy tính của mình.

Giai đoạn 1: Cấu hình tệp zip

 1. Tải xuống rồi cài đặt AIT trên máy của bạn. 
 2. Chuyển đến "C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool"
 3. Tìm "AIT.exe.config", bấm chuột phải vào đó và chọn Open with Notepad (mở bằng Notepad)
 1. Tìm "PerComputerDataStore" rồi thay đổi "False" (Sai) thành "True" (Đúng) và lưu
 1. Bấm chuột phải vào thư mục Công cụ kiểm kê ở "C:\Program Files (x86)\Autodesk" rồi chọn Send to Compressed Zip (Gửi đến tệp zip)
 1. Khi bạn được nhắc lưu vào máy tính, hãy chọn Yes (Có)
 2. Gửi tệp zip cho nhân viên làm việc từ xa.  Bạn có thể thực hiện việc này qua email hoặc bộ nhớ dùng chung trên đám mây, chẳng hạn như Sharepoint, OneDrive, Box....

Giai đoạn 2: Nhân viên làm việc từ xa thực hiện quét

 1. Tải tệp Zip xuống máy tính, bấm chuột phải rồi chọn Extract all (Trích xuất tất cả).
 2. Một thư mục bản sao khác sẽ được tạo, hãy xóa thư mục zip
 1. Chuyển đến "AITViewer.exe" rồi bấm chuột phải vào đó và chọn Run as administrator (Chạy với tư cách quản trị viên) nếu có thể
 1. Chuyển đến tab Scan (Quét), chọn một thiết bị cụ thể rồi nhấn vào Start scan (Bắt đầu quét)
 1. Quá trình quét sẽ diễn ra trong khoảng 1 phút. Sau khi quét xong, hãy đóng công cụ AIT
 2. Quay lại Thư mục trên máy tính để bàn, nhấp chuột phải rồi đổi tên.  Tên này sẽ đặt theo tên máy tính, tên người dùng hoặc bất cứ ID duy nhất cụ thể nào mà quản trị viên của bạn xác định.
 3. Tiếp đến, hãy bấm chuột phải và chọn Send to Compressed Zip (Gửi đến tệp zip)
 1. Gửi lại thư mục đã nén qua email hoặc đến kho lưu trữ đám mây dùng chung xác định ở bước 7 của Giai đoạn này  

Giai đoạn 3: Kết hợp dữ liệu quét trên máy tính

 1. Sau khi thu thập dữ liệu từ tất cả các máy tính, hãy trích xuất thư mục zip rồi mở các thư mục đã giải nén.
 2. Trong thư mục nói trên có 2 tệp cùng tên (1 tệp có đuôi là .xml và 1 tệp có đuôi là MD5), hãy sao chép các tệp này
 3. Tạo một thư mục để dán các tệp này
 1. Sau khi thu thập tất cả người dùng, hãy làm theo các bước ở đây có tên "Importing Data Stores" (Nhập kho lưu trữ dữ liệu)
 2. Gửi tệp "AutodeskProducts.xlsx" đã xuất cho đại diện Autodesk của bạn.