Common Scan Errors (Lỗi thường gặp khi quét)

Bài viết sau đây mô tả các lỗi quét thường gặp và giải pháp khắc phục những lỗi đó.

Hầu hết các vấn đề đều liên quan đến lưu lượng truy cập SMB hoặc WMI bị chặn trên máy tính từ xa. Nếu bạn sử dụng Windows Defender Firewall có tính năng Bảo mật nâng cao trong môi trường của mình, dưới đây là các Quy tắc lưu lượng truy cập đến định sẵn được cho phép:

 • Chia sẻ tệp và máy in
 • Windows Management Instrumentation (WMI)

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bật các tính năng này qua Chính sách nhóm tại đây: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-firewall/enable-predefined-inbound-rules

Máy chủ RPC hiện không hoạt động
 • HRESULT: 0x800706BA
 • Ý nghĩa: AIT đã giao tiếp với thiết bị nhưng không thể thiết lập kết nối RPC.  Điều này nghĩa là thiết bị không nhận được/phản hồi kết nối WMI.  Thông thường, nguyên nhân là do kết nối đã bị tường lửa cục bộ trên thiết bị chặn hoặc thiết bị không kết nối mạng.
 • Giải pháp: Nếu giữa AIT và thiết bị cần kiểm kê có tường lửa, kể cả tường lửa trên thiết bị Windows như Windows Firewall, bạn cần mở các cổng phù hợp trong tường lửa đó. Hãy xem liên kết tham khảo để biết giải pháp khắc phục lỗi quét "RPC server is not available" (Không kết nối được với máy chủ RPC)         
Lệnh gọi quy trình từ xa không thành công
 • HRESULT: 0x800706BE
 • Ý nghĩa: AIT đã giao tiếp với thiết bị nhưng không thể thiết lập kết nối RPC.  Điều này nghĩa là thiết bị không nhận được/phản hồi kết nối WMI.  Thông thường, nguyên nhân là do kết nối đã bị tường lửa cục bộ trên thiết bị chặn hoặc thiết bị không kết nối mạng.
 • Giải pháp: Nếu giữa AIT và thiết bị cần kiểm kê có tường lửa, kể cả tường lửa trên thiết bị Windows như Windows Firewall, bạn cần mở các cổng phù hợp trong tường lửa đó. Hãy xem liên kết tham khảo về cách Định cấu hình Windows Firewall để quét máy tính mà không dùng tác nhân
Lệnh gọi quy trình từ xa không thành công và không thực hiện được
 • HRESULT: 0x800706BF
 • Ý nghĩa: AIT đã giao tiếp với thiết bị nhưng không thể thiết lập kết nối RPC.  Điều này nghĩa là thiết bị không nhận được/phản hồi kết nối WMI.  Thông thường, nguyên nhân là do kết nối đã bị tường lửa cục bộ trên thiết bị chặn hoặc thiết bị không kết nối mạng.
 • Giải pháp: Nếu giữa AIT và thiết bị cần kiểm kê có tường lửa, kể cả tường lửa trên thiết bị Windows như Windows Firewall, bạn cần mở các cổng phù hợp trong tường lửa đó. Hãy xem liên kết tham khảo về cách Định cấu hình Windows Firewall để quét máy tính mà không dùng tác nhân
Lệnh gọi bị bộ lọc thư hủy
 • HRESULT: 0x80010002
 • Ý nghĩa: Lỗi này thường có nghĩa là quyền truy cập vào WMI đã bị chặn bởi lớp bảo mật mạng như tường lửa chẳng hạn, hoặc WMI gặp sự cố.
 • Giải pháp: Cách khắc phục vấn đề này:  Khởi động lại máy tính. Đôi khi, hành động này có thể giải quyết được vấn đề.  Nếu giữa AIT và thiết bị cần kiểm kê có tường lửa, kể cả tường lửa trên thiết bị Windows như Windows Firewall, bạn cần mở các cổng phù hợp trong tường lửa đó.
Lỗi khi thu thập các gói tệp trên {PC_NAME}, Không thể kết nối SMB với {PC_NAME}, Lỗi: Không tìm thấy đường dẫn mạng
 • HRESULT: Không áp dụng
 • Ý nghĩa: Máy tính đã được truy vấn thành công với WMI. Tuy nhiên, khi máy tính tìm cách sử dụng SMB cho các thao tác đối với tệp, tính năng Chia sẻ tệp và máy in sẽ không được bật hoặc bị chặn.
 • Giải pháp: Nếu giữa AIT và thiết bị cần kiểm kê có tường lửa, kể cả tường lửa trên thiết bị Windows như Windows Firewall, bạn cần mở các cổng phù hợp trong tường lửa đó để dùng tính năng Chia sẻ tệp và máy in.
Lỗi khi thu thập các gói thông tin trên {PC_NAME}, Quyền truy cập vào đường dẫn "C:\Windows\Temp" bị từ chối
 • HRESULT: Không áp dụng
 • Ý nghĩa: Thông tin đăng nhập của người dùng sử dụng để chạy quá trình quét không có quyền truy cập vào "C:\Windows\Temp" trên máy.
 • Giải pháp: Cấp cho người dùng quyền truy cập bằng thông tin đăng nhập vào thiết bị hoặc sử dụng tài khoản người dùng khác có quyền truy cập vào thiết bị.  Nếu tùy chọn Kiểm soát tài khoản người dùng (UAC) được bật, hãy nhấp chuột phải vào lối tắt AIT Desktop rồi chọn Run as administrator (Chạy với vai trò quản trị viên).  Nếu bạn chạy từ thẻ nhớ USB, hãy duyệt đến thẻ nhớ USB, nhấp chuột phải vào tập lệnh lô AIT_Local.cmd hoặc AITViewer.exe rồi chọn Run as administrator (Chạy với vai trò quản trị viên).
Lỗi khi thu thập số sê-ri trên {PC_NAME}
 • HRESULT: 0xC0000002
 • Ý nghĩa: Máy tính đã được truy vấn thành công với WMI. Tuy nhiên, khi máy tính tìm cách sử dụng SMB cho các thao tác đối với tệp, tính năng Chia sẻ tệp và máy in sẽ không được bật hoặc bị chặn.
 • Giải pháp: Nếu giữa AIT và thiết bị cần kiểm kê có tường lửa, kể cả tường lửa trên thiết bị Windows như Windows Firewall, bạn cần mở các cổng phù hợp trong tường lửa đó để dùng tính năng Chia sẻ tệp và máy in.
Quyền truy cập bị từ chối
 • HRESULT: 0x80070005
 • Ý nghĩa: Thông tin đăng nhập của người dùng sử dụng để truy cập vào thiết bị không có quyền trên máy.
 • Giải pháp: Cấp cho người dùng quyền truy cập bằng thông tin đăng nhập vào thiết bị hoặc sử dụng tài khoản người dùng khác có quyền truy cập vào thiết bị.
Không tìm thấy
 • HRESULT: Không áp dụng
 • Ý nghĩa: Thiết bị không có sẵn, có thể là do quá trình phân giải tên miền DNS.
 • Giải pháp: Kiểm tra để đảm bảo rằng quá trình phân giải tên miền DNS đang hoạt động đối với máy tính có liên quan.
Hạng không hợp lệ
 • HRESULT: Không áp dụng
 • Ý nghĩa: Sự cố này có thể xảy ra nếu WMI bị hỏng trên máy tính Windows đang được quét.
 • Giải pháp: Cách sau đây có thể giúp khắc phục sự cố.  Trên máy tính đang được quét gây ra lỗi, hãy mở lời nhắc lệnh bật lên và chạy:

WINMGMT.EXE /STANDALONEHOST

WINMGMT.EXE /RESETREPOSITORY

Thao tác này sẽ đặt lại WMI về trạng thái ban đầu kể từ khi cài đặt hệ điều hành lần đầu.

Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, từ lời nhắc lệnh bật lên, hãy chạy:

SFC /SCANNOW

Thao tác này sẽ thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp hệ điều hành Windows và tìm cách khắc phục mọi lỗi.

Giao diện không xác định
 • HRESULT: 0x800706BA
 • Ý nghĩa: Sự cố này có thể xảy ra nếu WMI bị hỏng trên máy tính Windows đang được quét.
 • Giải pháp: Cách sau đây có thể giúp khắc phục sự cố.  Trên máy tính đang được quét gây ra lỗi, hãy mở lời nhắc lệnh bật lên và chạy:

WINMGMT.EXE /STANDALONEHOST

WINMGMT.EXE /RESETREPOSITORY

Thao tác này sẽ đặt lại WMI về trạng thái ban đầu kể từ khi cài đặt hệ điều hành lần đầu.

Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, từ lời nhắc lệnh bật lên, hãy chạy:

SFC /SCANNOW

Thao tác này sẽ thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp hệ điều hành Windows và tìm cách khắc phục mọi lỗi.

Lỗi khi tải nhà cung cấp
 • HRESULT: Không áp dụng
 • Ý nghĩa: Sự cố này có thể xảy ra nếu WMI bị hỏng trên máy tính Windows đang được quét.
 • Giải pháp: Cách sau đây có thể giúp khắc phục sự cố.  Trên máy tính đang được quét gây ra lỗi, hãy mở lời nhắc lệnh bật lên và chạy:

WINMGMT.EXE /STANDALONEHOST

WINMGMT.EXE /RESETREPOSITORY

Thao tác này sẽ đặt lại WMI về trạng thái ban đầu kể từ khi cài đặt hệ điều hành lần đầu.

Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, từ lời nhắc lệnh bật lên, hãy chạy:

SFC /SCANNOW

Thao tác này sẽ thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp hệ điều hành Windows và tìm cách khắc phục mọi lỗi.