Manual Inventory Form (Manuel Envanter Formu)

Aşağıdaki süreç, bir yazılım incelemesini tamamlamak için Autodesk Inventory Tool'dan (AIT) faydalanılamadığı ortamlar için geliştirilmiştir.  AIT, müşterilere yazılım inceleme süreçlerinde yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir ve sarf edilmesi gereken çaba seviyesini ciddi bir biçimde azaltacağı, eksiksiz ve doğru veri yakalamayı sağlayacağı için aşağıda belirtilen süreç benimsenmeden önce ciddi olarak düşünülmelidir.   AIT'yi kullanmaya başlamayı tekrar düşünmek isterseniz, aracın ortamınızda nasıl dağıtılacağıyla ilgili daha kapsamlı bilgiler edinmek için lütfen aşağıdaki soruları inceleyin.  Hâlâ sorularınız varsa, destek almak için lütfen Autodesk temsilcinizle görüşün.

Çıktılar

Bu işlemin tamamlanmasının ardından aşağıdaki çıktılar gerekecektir.  Bu dosyalar, LC temsilcinize gönderilebilir.  

 1. Tüm PC ortamınızı gösteren Active Directory’den (Aktif Dizin) veya şirketinizin envanter aracından dışa aktarılan benzersiz PC listesi.
 2. PC adına göre düzenlenmiş bir klasördeki tüm ürün bilgilerinin Ekran Görüntüleri.  Her PC için gerekli olan genel görüntüler şunlardır: 
  • PC Adı ve Windows kurulumunu gösteren sistem bilgileri
  • "Autodesk" araması yaparak Program Ekle/Kaldır
  • Ortamınızdaki her PC'de kurulu her bir Autodesk ürünü için lisans verileri. 
 3. Manuel Envanter Formu, aşağıda özetlendiği üzere, eklenen tüm ayrıntılarla birlikte bulunur.

Aşama 1: Kapsamı Doğrula

Manuel işlemi ağınızdaki tüm cihazlarla yürütmeyi planlıyorsanız, bu adımdan kaçınılabilir. 

 1. Benzersiz PC adları listesini ister Active Directory'den (Aktif Dizin) isterseniz de SCCM gibi envanter aracınızdan dışa aktarabilirsiniz.  SCCM kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki sorguyu kullanın.

select SMS_R_System.ResourceId, SMS_R_System.ResourceType, SMS_R_System.Name, SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier, SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup, SMS_R_System.Client, SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.DisplayName, SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.Publisher from  SMS_R_System inner join SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64 on SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.Publisher like "autodesk"

 1. Bunu, incelemenin kapsamı hakkında uzlaşmak üzere Autodesk temsilcinize gönderin. 

Aşama 2: Her PC'de bilgi yakalama

Bu aşama, her PC'de hangi Autodesk ürünlerinin yüklü olduğunu ve Autodesk'e göndermeden önce hangi verilerin gerekli olduğunu belirleme sürecini gösterir.

 1. Sistem ayrıntılarını açın ve Device Name (Cihaz Adı), Device ID (Cihaz Kimliği) ve Installation date of Windows'u (Windows Kurulum Tarihi) gösteren bir ekran görüntüsü alın.
 1. Yukarıdaki ekran görüntüsünü, bu işlemi yönetmek için kullandığınız ekran görüntüsü klasörüne ekleyin. Görüntü adının şu formatta olduğundan emin olun: "Device name-System information.png" (Cihaz adı-Sistem bilgileri.png) (png veya jpg formatları kabul edilir).
 1. Program Ekle/Kaldır'ı açın ve "Autodesk" araması yapın.  
 2. Listelenen tüm ürünlerin ekran görüntülerini alın.  Bu liste bir sayfadan uzunsa, aşağı kaydırarak her tam sayfanın ekran görüntüsünü alın.
 1. Ekran görüntülerini göndermek üzere kaydedin.  “<Device name>-Programs 1,2,3….png” (<Cihaz adı>-Programlar 1,2,3….png) adlandırma biçimini koruyun
 1. Autodesk Ürünlerinin listesini oluşturmak için aşağıdaki PowerShell komut dosyasını çalıştırın.   PowerShell komut dosyalarıyla ilgili bilginiz yoksa, lütfen bu eğitim kılavuzuna başvurun.  Autodesk Temsilciniz her bir PC'deki ürün listesi üzerinde zaten uzlaşmaya vardıysa, lütfen aşama 9'a atlayın.

Get-WmiObject -Class Win32_Product | where vendor -eq Autodesk |Export-Csv -Path C:\AutodeskProductsManual.csv

 1. Bu komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, “C:\AutodeskProductsManual.csv” konumundaki .csv dosyasını bulun
 1. Yukarıdaki .csv dosyasında bulunan içerikleri Manuel Envanter Formu'na aktarın. Gerekli alanlar şunlar olacaktır:
  1. R sütunu (InstallDate) M sütununa (Installation_Date) eşlendi
  2. Y sütunu (Name) B sütununa (Autodesk_Products) eşlendi
  3. Windows_Installation_Date (sistem ayarlarında bulunur)
  4. PC_Name (sistem ayarlarında bulunur)
 1. Yukarıda listelenen her ürünü açın ve License Manager'ın (Lisans Yöneticisi) ekran görüntüsünü alın (bunu, Help/About/Manage license (Yardım/Hakkında/Lisansı yönet) başlığı altında bulabilirsiniz).  Ekran görüntüsünü aldıktan sonra, görüntüyü şu formatta kaydedin: “<Device name>-<Product Name><Product Version/Year>.png” (<Cihaz adı>-<Ürün Adı><Ürün Sürümü/Yıl>.png) (örneğin: “BITesting-AutoCAD 2017.png”).
 1. Aşama 10'daki her ürün için, Manuel Envanter Formu'ndaki vurgulu verileri doldurun:
  1. Seri (Bağımsız) Kurulum Örneği:
 1. Ağ Kurulum Örneği
 1. Kullanıcı Kurulum Örneği
 1. Form tamamlandıktan ve bir makinedeki tüm ürünlerin ürün lisans ayrıntılarının ekran görüntüleri alındıktan sonra, lütfen Autodesk temsilcinizle daha öncesinde uzlaşılan makinelerin hepsinde kurulu tüm Autodesk ürünleri için 1-11 arasındaki aşamaları tamamlayın.
 2. Tüm makinelerin belgelenmesinin ardından, yukarıda listelenen tüm çıktıları Autodesk'e göndermek üzere bir zip dosyasında derleyin.