Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Turkish)AIT Settings (AIT Ayarları)Configuration File Overview (Yapılandırma Dosyasına Genel Bakış)

Configuration File Overview (Yapılandırma Dosyasına Genel Bakış)

Ayar
Varsayılan Değer
Açıklama
AD_Max_Age
45 (gün)
Active Directory bulma işlemi için yalnızca son N gün içinde giriş yapan aygıtları ekleyin.
Max_Threads
15 (iş parçacığı)
AIT'nin aynı anda envantere alacağı maksimum bilgisayar sayısı.
Scan_Frequency
10080 (dakika)
AIT'nin zaten taranmış olan bir aygıtı yeniden taramasından önce ne kadar süre (dakika olarak) geçeceği. Varsayılan 7 gündür.
Export_Last_Seen_Days
90 (gün)
Son görülme günlerinde başarıyla taranmamış aygıtlar dışa aktarmalara dahil edilmez.
LogToScreenLevel
3

Ekrana çıktı olarak verilen günlük kayıt düzeyi.


  1. Kritik
  2. Uyarı
  3. Bilgi
  4. Ayrıntılı
Scan_Timeout
600 (saniye)
Zaman aşımına uğramadan ve tarama iptal etmeden önce bir aygıtın taranması için ne kadar bekleneceği (saniye cinsinden). Varsayılan 10 dakikadır.
DataStorePath
Varsayılan

Veri deposunun dosya yolu. Default (Varsayılan), varsayılan konumu belirtir:

  • Program Files (Program Dosyaları) klasöründe ise C:\ProgramData\Autodesk\AIT
  • Program Files (Program Dosyaları) klasöründe değilse AIT.exe ile aynı klasörde

Alternatif olarak, bir UNC yolu belirtilebilir. Yalnızca oturum açma/başlatma komut dosyası veya 3. taraf araç dağıtımı için kullanılır. Örneğin:


\\SERVER01\AIT\Data\


PerComputerDataStore
False

True (Doğru) ise, AIT çalıştıran envanterdeki her bilgisayar, çıktı olarak bilgisayar adını taşıyan ayrı bir veri deposu verir. Yalnızca oturum açma/başlatma komut dosyası veya 3. taraf araç dağıtımı için kullanılır.


False (Yanlış) ise, sonuçlar varsayılan DataStore.xml dosyasına çıktı olarak verilir.
Force_WMI_Instrumentation
True
Windows Management Infrastructure (Windows Yönetim Altyapısı) varsa, otomatik olarak algılamak yerine Windows Management Instrumentation'ı (Windows Yönetim Araçları) kullanmaya zorlayın.