Report Contents (Rapor İçerikleri)

Bulunması durumunda, aşağıdaki veri noktaları AIT'den dışa aktarıldığında standart rapora dahil edilir.  AIT'den bir dışa aktarma örneğini indirmek için lütfen bu makaleye bakın.

Sütun Adı
Açıklama
PC_Name
Ana bilgisayar adı veya IP adresi
Autodesk_Products Autodesk ürün adı
Version Autodesk ürün sürümü
Serial_Number Autodesk ürün seri numarası
Installation_Type Autodesk ürün yükleme türü
Installation_Location Autodesk ürün yükleme konumu
Query_Status Varsa, son taramanın hata mesajı
Query_Date Son tarama tarihi
ADSKFLEX_License_File Ağ lisans sunucularının istemci bilgisayarı adları lisansı şuradan alacak şekilde yapılandırıldı:
Action_Date Application Event Log'a (Uygulama Olay Günlüğü) kaydedildiği şekliyle Autodesk yazılımının yüklenme veya kaldırma tarihi, ADLM Verisinden aktivasyon talebi tarihi ya da uygulamanın en son kullanıldığı tarih
Action Application Event Log'da (Uygulama Olay Günlüğü) [Install (Yükle) veya Uninstall (Kaldır)], ADLM Verisinden [Activation Request (Etkinleştirme İsteği)] veya en son kullanılan yazılımdan [Last Used (Son Kullanılan)] kaydedildiği şekliyle gerçekleştirilen eylem
User Application Event Log'da (Uygulama Olay Günlüğü) kaydedildiği şekliyle eylem gerçekleştiren veya abonelik (Oxygen) verileriyle ilişkilendirilen NT kullanıcı hesabı.
Installation_Date MSI yükleme verilerine göre yazılımın yüklenme tarihi
Windows_Installation_Date Windows'un yüklendiği tarih
Scan_Successful Ürün yürütülebilir dosyasının mevcut [Source (Kaynak) = Last Used (Kullanılan)] veya son taramanın başarılı olup olmadığını [Source (Kaynak) = Status (Durum)] belirtmek için kullanılır.  Source (Kaynak) = Status (Durum) ve değer False (Yanlış) ise, tarama hatasını belirlemek için Query_Status sütununu kullanın.
Domain Taranan bilgisayarın etki alanı adı
Source Toplanan bilgilerin veri kaynağı
SideCar_ID Autodesk Genuine için benzersiz tanımlayıcı
ADLM_Data Kayıt verilerinden alınan Autodesk ürün seri numarası
Oxygen_User_Name Abonelik verileriyle ilişkili Autodesk kimliği
Oxygen_User_ID Autodesk Kimliğiyle ilişkili benzersiz tanımlayıcı (Oxygen_User_Name)
PC_Type Taranan cihazı Fiziksel/Sanal olarak kategorilendirir
VM_Type
Taranan cihazın sanal bir cihaz olması halinde sanallaştırma platformunu belirtir
Product_Code

Ürün olarak yayımlanan MSI tabanlı uygulamaların her sürümü için kullanılan benzersiz tanımlayıcıdır. Bu değerler, sektöre ve sürüm yılına özgüdür. Ör. AutoCAD 2023 ürün kodu 001O1 şeklinde formatlanmıştır

Bundle_Code
Paket olarak yayımlanan MSI tabanlı uygulamaların her sürümü için kullanılan benzersiz tanımlayıcıdır. Bu değerler, sektöre ve sürüm yılına özgüdür.
Device_ID Autodesk Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı