Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Turkish)Scan Methods (Tarama Yöntemleri)Zip File Manual Scan Method (Zip Dosyası Manuel Tarama Yöntemi)

Zip File Manual Scan Method (Zip Dosyası Manuel Tarama Yöntemi)

Bu dağıtım yöntemi, uzaktan çalışanlar veya VPN aracılığıyla şirket sunucusuna bağlantısı olmayanlar için en basit seçenek olabilir. Bir bulut depolama çözümü veya e-posta yoluyla paylaşılabilecek kadar esnek olmakla birlikte, kullanıcıların kendilerinin manuel olarak etkileşimde bulunmasını da gerektirir. Bu yöntem, PC'lerinde yürütülmek üzere bireysel kullanıcılara gönderilmeden önce bir yöneticinin bir miktar yapılandırma uygulamasını gerektirecektir.

Aşama 1: Zip dosyasını yapılandırın

 1. Download (İndir) ve Install (Kur) öğelerine tıklayarak AIT'yi makinenize indirip kurun. 
 2. "C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool" konumuna gidin
 3. "AIT.exe.config" dosyasını bulup sağ tıklayın ve Notepad ile açın
 1. "PerComputerDataStore" öğesini bulun ve "False" (Yanlış) olan değeri "True" (Doğru) olarak değiştirip kaydedin
 1. "C:\Program Files (x86)\Autodesk" konumunda bulunan Autodesk Inventory Tool klasörüne sağ tıklayın ve Send to Compressed Zip (Sıkıştırılmış Zip Dosyasına Gönder) öğesini seçin
 1. Masaüstüne kaydetmeniz istendiğinde Yes (Evet) seçeneğini belirleyin
 2. Zip dosyasını uzaktan çalışanlara gönderin.  Bu işlemi, e-postayla veya Sharepoint, OneDrive, Box gibi bir paylaşılan bulut sürücüsü aracılığıyla yapabilirsiniz.

Aşama 2: Uzaktan çalışanların taramayı yürütmesini sağlayın

 1. Download (İndir) öğesine tıklayarak Zip dosyasını Masaüstüne indirin, sağ tıklayın ve Extract All (Tümünü Çıkar) öğesini seçin.
 2. Başka bir Kopya klasör oluşturulacaktır; Zip klasörünü silin
 1. "AITViewer.exe" dosyasına gidin, sağ tıklayın ve mümkünse run as administrator (yönetici olarak çalıştır) öğesini seçin
 1. Scan (Tarama) sekmesine gidin, ilgili aygıtı seçin ve Start Scan (Taramayı Başlat) öğesine basın
 1. Taramanın tamamlanması yaklaşık bir dakika sürecektir, tarama tamamlandığında AIT aracını kapatın
 2. Masaüstünde Klasöre geri dönüp sağ tıklayın ve yeniden adlandırın.  Yeni ad PC'nizin adı, kullanıcı adı veya yöneticinizin belirlediği benzersiz bir kimlik olmalıdır.
 3. Ardından sağ tıklayın ve Send To Compressed Zip (Sıkıştırılmış Zip Dosyasına Gönder) öğesini seçin
 1. Sıkıştırılmış klasörü e-posta yoluyla veya Aşamanın 7. adımında belirlenen paylaşılan bulut depolamaya geri gönderin

Aşama 3: PC tarama verilerini birleştirin

 1. Tüm PC'ler toplandıktan sonra zip dosyasını çıkarın ve sıkıştırılmamış klasörleri açın.
 2. Bu klasörde aynı adda iki dosya vardır (bir .xml ve bir MD5 dosyası); bu dosyaları kopyalayın
 3. Bu dosyaları yapıştırmak için bir klasör oluşturun
 1. Tüm kullanıcılar toplandıktan sonra buradaki "Importing Data Stores" (Veri Depolarını İçe Aktarma) başlığında bulunan adımları takip edin
 2. Dışa aktarılan "AutodeskProducts.xlsx" dosyasını Autodesk temsilcinize gönderin.