Shared Folder Method (Paylaşılan Klasör Yöntemi)

Bu yöntem, kullanıcıların paylaşılan/eşlenen sürücülere erişimi olduğunda kullanılabilir. Uzak kullanıcılar için büyük olasılıkla VPN gerekecektir. Paylaşılan bir bulut konumu (Box, Sharepoint, OneDrive...) kullanıyorsanız lütfen Zip Dosyası Yöntemini kullanın.

Bunun için AIT'yi çalıştıracak tüm aygıtlarda Microsoft .NET Framework v4.5.2 veya üzeri yüklü olmalıdır.

 1. Download (İndir) ve Install (Yükle) öğelerine tıklayarak Autodesk Inventory Tool'u makinenize indirip kurun.
 2. Merkezi olarak erişilebilen bir Paylaşılan Sürücüde, AIT uygulamasını tutmak için bir klasör, toplanan verileri tutmak için ise başka bir klasör oluşturun. Örneğin:
  1. C:\AIT - Paylaşılacak kök klasör 
  2. C:\AIT\AIT - AIT uygulama dosyalarını tutacak klasör 
  3. C:\AIT\Data - Toplanan veri dosyalarını tutacak klasör 
 3. Kök klasördeki izinleri Everyone (Herkes) için Full Control (Tam Kontrol) olarak ayarlayın.
 4. Kök klasörü paylaşın ve Everyone (Herkes) Full Control (Tam Kontrol) izinlerine sahip olacak şekilde paylaşım izni verin.
 5. AIT klasörünün içindekileri C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool konumundan AIT klasörüne (adım 2.ii) kopyalayın.
 6. AIT klasörüne (adım 2.ii) gidin ve AIT.exe.config dosyasını Notepad'i kullanarak açın.
 7. "DataStorePath" değerini Data (Veri) klasörünün (adım 2.iii) UNC yolu ile değiştirin; yolun sonunda "\" işareti bulunduğundan emin olun.
 8. "False" (Yanlış) olan "PerComputerDataStore" değerini "True" (Doğru) olarak değiştirin.
 1. Save (Kaydet) ve Exit (Çık) öğelerine tıklayın.
 1. Makine türü?
Standart makine (Son kullanıcılar tam yönetici haklarına sahiptir)

AIT_Standard.cmd dosyasını  AIT klasörüne (adım 2.i) kaydedin ve bunu AIT_Network.cmd olarak yeniden adlandırın.

Kilitleme makinesi (Son kullanıcıların yönetici hakları yoktur)

AIT_Admin.cmd dosyasını  AIT klasörüne (adım 2.i) kaydedin ve bunu AIT_Network.cmd olarak yeniden adlandırın.

Notepad'i kullanarak AIT_Network.cmd dosyasını açın

Yönetici kimlik bilgilerinizi Secure Credentials Utility (Güvenli Kimlik Bilgileri Yardımcı Programı) aracını kullanarak şifreleyin.

Komut dosyasını düzenleyerek XXXX (aşağıdaki ekran görüntüsünde vurgulanmıştır) yerine kopyaladığınız şifrelenmiş kimlik bilgilerini girin.

 1. Notepad'i kullanarak AIT_Network.cmd dosyasını açın.
 2. SET AIT_DIR değerini AIT klasörünün (adım 2.ii) UNC yolu olarak değiştirin.
 1. Save (Kaydet) ve Exit (Çık) öğelerine tıklayın. 
 2. Envanter almak istediğiniz her makinede Shared Folder (Paylaşılan Klasör) bölümüne gidin ve AIT_Network.cmd dosyasına tıklayın.
 3. Komut istemi penceresi kaybolduğunda tarama işlemi tamamlanmış sayılır.
 4. Tüm tarama sonuçları Veri klasörüne (adım 2.iii) kaydedilecektir.
 5. Tüm makineler tarandıktan sonra, Import (İçe Aktar) seçeneğini kullanarak tarama sonuçlarını AIT'ye aktarıp Export (Dışa Aktar) seçeneğini kullanarak Excel formatına aktarın.
 6. Dışa aktarılan "AutodeskProducts.xlsx" dosyasını Autodesk temsilcinize gönderin.