Individual Desktop Scan (Tekil Masaüstü Taraması)

Bu yöntem, en çok AIT kullanılarak tarama gerçekleştirilmesi gereken tekil makinelerde kullanışlıdır.  Bu yöntemi birkaç makineyi taramak üzere kullanacaksanız, dışa aktarılan verinin çoğaltılmış adlandırma kurallarını hesaba kattıkları için zip method (zip yöntemi) veya shared folder method (paylaşılan klasör yöntemi) yöntemlerini incelemenin doğru olacağını unutmayın.

  1. Download (İndir) ve Install (Kur) öğelerine tıklayarak AIT'yi makinenize indirip kurun.
  2. AITViewer.exe'yi çalıştırın
  3. "SCAN" (TARAMA) sekmesine gidin ve "Specific Device" (Belirli Cihaz) öğesinde bulunan DISCOVERY METHOD (BULMA YÖNTEMİ) altına "localhost" (yerel hizmet bilgisayarı) öğesini girin
  1. "Start" (Başlat) öğesini seçin ve Scan Log (Tarama Günlüğü) alanında "Scan Complete" (Tarama Tamamlandı) ifadesini görene kadar bekleyin
  1. "View" (Görüntüle) sekmesine gidip Export (Dışa Aktar) öğesini seçin.  Dışa aktardıktan sonra, ilgili "AutodeskProducts.xlsx" dosyasını Autodesk Lisans Uyumluluk temsilcinize gönderin.