Exporting Report (Raporu Dışa Aktarma)

Autodesk Inventory Tool, Excel veya benzeri bir uygulamada açılabilen standart bir XLSX tabanlı raporun dışa aktarılmasını mümkün kılar. Standart dışa aktarma dosyaları aşağıda açıklanmıştır:

Prefix-NFO.txt

Bu dosya, genel istatistik ve bilgilere ek olarak tarama işleminin ayrıntılı bir günlüğünü de içeren bir metin günlük dosyasıdır.

AutodeskProducts.xlsx

Bu rapor, hem Autodesk ürünleri için toplanan lisans verilerini hem de taranan her aygıta yüklenmiş ve kaldırılmış Autodesk ürünlerinin ayrıntılarını (örn. ne zaman ve kim tarafından) içerir.

Günlük dosyası için Prefix (Önek) etiketi, veriler dışa aktarılırken girilen dosya adıyla değiştirilir.

View (Görünüm) ekranının sol üst tarafındaki Export (Dışa Aktar) düğmesi, standart dışa aktarma formatındaki (XLSX) tüm verilerin bir klasöre aktarılması olanağı sağlar:

Export (Dışa Aktar) düğmesine tıklandığında, Windows Save As (Farklı Kaydet) iletişim kutusu görüntülenir. Verileri dışa aktarmak için bir klasöre gidin, bir dosya adı öneki girin (yalnızca günlük dosyasının önüne bu ad girilir) ve ardından Save (Kaydet) öğesine tıklayın. Şirketinizin adını kullanmanız önerilir:

Dışa aktarma tamamlandıktan sonra, dışa aktarılan dosyaları gösteren bir Explorer penceresi açılır:

AutodeskProducts.xlsx dosyasını artık Autodesk'e veya temsilcisine gönderebilirsiniz.