Secure Credentials Utility (Secure Credentials Utility)

Secure Credentials Utility (Güvenli Kimlik Bilgileri Yardımcı Programı), kullanıcı adını veya şifreyi dağıtmaya gerek kalmadan kullanıcı adına güvenli kimlik bilgileri oluşturmak üzere bir ağ yöneticisine verilebilir. Bu, kimlik bilgilerinin başka bir amaçla kullanılmasını önler.

Güvenli kimlik bilgileri oluşturmak için SecureCredentials.exe öğesine çift tıklayın, ilgili alanlara kullanıcı adı ve şifreyi girerek Encrypt (Şifrele) öğesine tıklayın. Ardından kimlik bilgileri (hem kullanıcı adı hem de şifre) şifrelenir ve görüntülenen metin komut istemine veya toplu komut dosyasına yapıştırılmak üzere panoya kopyalanabilir:

Şifrelenmiş kimlik bilgileri, daha sonra /cred parametresi kullanılarak AIT ile kullanılabilir.  Örneğin:

<p>AIT.exe /computer ACMEPC01 /cred EAAAAMLOSBolx6581HoLbgsHziput/7L0F+Yn72hEVkDqD1/1xUlMp2iE8s5eWq1nkOG3hF83i8meCH6H+VZ9CJLZuA= /fp /lu /rp /sl</p>
Click to copy

Yardımcı programı Download (İndir) bölümünden indirebilirsiniz.