Parameter Groups (Parametre Grupları)

Bu bölümde parametre grupları ele alınmaktadır.

Aygıtları Bulma

Parametre
Açıklama
/c /computer Tek bir bilgisayarı tarayın
/f /file Manuel sağlanan bir bilgisayar listesini tarayın
/d /domain Active Directory'den alınan bilgisayarların bir listesini tarayın
/ip /iprange Bir IP adresi aralığı veya CIDR adresi dahilinde bulunan bir dizi bilgisayarı tarayın
/ex /exclude Bilgisayarların listesini dahil etmeyin

Kimlik Doğrulama

/cred Güvenli kimlik bilgileri kullanın
/u /user Standart kimlik bilgileri kullanın
/p /password Standart kimlik bilgileri kullanın

İçe Aktarma ve Dışa Aktarma

/e /export Verileri ve raporları çıktı klasörüne aktarın
/i /import Aygıt veri depolarını belirtilen yoldan içe aktarın
/o /output Çıktı klasörünü ve taban dosyası adını belirtin
/ef /exportfiles Toplanan dosyaları çıktı klasöründeki CollectedFiles klasörüne aktarın

Tarama Seçenekleri

/s /scanall Tarama sıklığını yok sayın ve tüm aygıtları tekrar tarayın
/rp /registrypackage Birlikte sağlanan Registry Package (Kayıt Defteri Paketi) dosyasındaki seri numaralarını tarayın
/fp /filepackage Birlikte sağlanan File Package (Dosya Paketi) dosyasındaki seri numaralarını tarayın
/sl /softwarelog Yazılım yükleme ve kaldırma olaylarını tarayın
/lu /lastused Kullanılan son uygulamanın bilgilerini belirlemek için Windows önceden getirme dosyalarını tarayın
/cs /cancelscan AIT.exe'nin çalışan örneğinden devam eden taramayı iptal etmesini isteyin

Veri Deposu Bakımı

/RemoveUnscannedComputers Daha önce hiç taranmamış bilgisayarları veri deposundan kaldırın
/RemoveOldComputers Belirli sayıda gün süresince taranmamış bilgisayarları veri deposundan kaldırın