Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Turkish)Scan Methods (Tarama Yöntemleri)Active Directory discovery method (Active Directory aygıt bulma yöntemi)

Active Directory discovery method (Active Directory aygıt bulma yöntemi)

Autodesk Inventory aracı, bu yöntemi kullanarak Active Directory kayıtlarına göre son 45 gün içinde aktif olan bilgisayarları bulmak ve taramak üzere belirtilen etki alanı adını kullanacaktır.

 

  • Active Directory seçeneğini belirleyin ve etki alanı adını yazın; örn. contoso.com
  • Yönetici kimlik bilgileri ile AIT'nin yüklendiği bilgisayarda veya sunucuda oturum açtıysanız entegre windows'u seçin, durum bu değilse Credentials (Kimlik Bilgileri) öğesini seçin, doğru kimlik bilgilerini girin; kullanıcı, "etki alanı\kullanıcı veya kullanıcı@etki alanı" formatında girilmelidir. Yalnızca Active Directory'de kayıtlı bilgisayarları bulmak isterseniz "Discover Computers Only" ("Yalnızca Bilgisayarları Bul") onay kutusuna onay işareti koyun.
  • Start (Başlat) öğesine tıklayın ve Scan Log (Tarama Kaydı) altında "Reload complete/Scan Complete" ("Yeniden yükleme tamamlandı/Tarama Tamamlandı") mesajı görüntülenene kadar bekleyin.
  • Tarama tamamlandığında View (Görüntüle) sekmesine geri dönün ve export (dışa aktar) öğesine tıklayın, sonucu excel formatında kaydetmek için bir pencere açılacaktır.