Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Turkish)Scan Methods (Tarama Yöntemleri)Logon / Startup Script Scheduled Task (Oturum Açma/Başlangıç Komut Dosyası Zamanlanmış Görevi)

Logon / Startup Script Scheduled Task (Oturum Açma/Başlangıç Komut Dosyası Zamanlanmış Görevi)

Etki alanına sınırlı bağlantının olduğu durumlarda, verileri daha hızlı toplamak için GPO'dan zamanlanmış bir görev oluşturmak avantajlı olabilir.

Control Panel > System and Security > Administrative Tools (Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Yönetim Araçları) yolunu takip ederek Group Policy Management (Grup İlkesi Yönetimi) konsolunu açın.

Domains (Etki Alanları) ağacını genişletin, bir etki alanı veya Kuruluş Birimi'ne sağ tıklayın ve Create a GPO in this domain and Link it here... (Bu alanda bir GPO oluşturun ve buraya bağlayın...) öğesini seçin.

New GPO (Yeni GPO) iletişim kutusunda GPO'ya açıklayıcı bir isim verin ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Domains (Etki Alanları) ağacında yeni GPO'yu bulun (yukarıda seçtiğiniz etki alanı veya kuruluş birimi altında), sağ tıklayın ve Edit (Düzenle) öğesini seçin.

Computer configuration > Preferences > Control Panel Settings > Scheduled Task (Bilgisayar yapılandırması > Tercihler > Denetim Masası Ayarları > Zamanlanmış Görev) kısmına gidin, sağ tıklayın ve New > Scheduled Task (Yeni > Zamanlanmış Görev) ekleyin.

Autodesk AIT görevini çağırın ve Run (Çalıştır) alanına AIT_Network.cmd dosyasının bulunduğu UNC yolunu girin (Örnek: \\dc01\AIT\AIT\AIT_network.cmd).

Schedule (Zaman Çizelgesi) sekmesine tıklayıp Advanced (Gelişmiş) öğesini seçin.

End Date (Bitiş Tarihi) seçeneğini işaretleyin ve zamanlanan görevin çalışacağı gün sayısını girin.

Repeat Task (Görevi Tekrarla) seçeneğini işaretleyin ve zamanlanmış görevi çalışma günü boyunca 1 saatte bir kez çalışacak şekilde ayarlayıp OK (Tamam) düğmesine basın.

Zamanlanmış görev artık oluşturulmuştur.