Scan Workspace (Çalışma Alanını Tara)

Scan (Tarama) çalışma alanının iki ana işlevi vardır:

  • Dört bulma yönteminden birini kullanarak geçici aracısız envanter taraması yürütme
  • Bir ağ/bağımsız tarama veri havuzundan veya başka bir AIT'den verileri içe aktarma

Aşağıda, Scan (Tarama) çalışma alanının bir örneği yer almaktadır: