Features (Özellikler)

Autodesk Inventory Tool ile sunulan özelliklerin kısa bir özeti aşağıda bulunmaktadır.

AIT, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak aygıtları bulabilir:

  • Active Directory: Active Directory veya belirtilen Kuruluş Birimleri'nden alınan aygıtlar
  • IP adresi aralığı: Belirtilen bir IP adresi aralığı veya CIDR ağı adresinde tespit edilen aygıtlar
  • Aygıtlar listesi: Basit bir metin dosyasında sağlanan aygıt listesi
  • Tek aygıt: Tek bir aygıt

AIT, Windows aygıtlarından aşağıdaki bilgileri toplar:

  • Aygıt donanım ve yapılandırma bilgileri
  • Windows İşletim Sistemi bilgileri
  • Yüklü Autodesk yazılımı (MSI Yüklemeleri)
  • Autodesk yazılımı için yazılım yükleme/kaldırma günlüğü
  • Autodesk yazılımı için lisans verileri
  • Autodesk yazılımı için son kullanılan veriler

AIT, aygıtlarla iletişim kurmak ve bilgi toplamak için WMI'ı kullanır. AIT, hem Windows Management Instrumentation'ı (Windows Yönetim Araçları) hem de daha yeni Windows Management Infrastructure'ı (Windows Yönetim Altyapısı) destekler. AIT, Varsayılan olarak Windows Management Instrumentation'ı (Windows Yönetim Araçları) kullanır. Windows Management Infrastructure (Windows Yönetim Altyapısı) kullanımı, gerekli görülmesi halinde bir yapılandırma değişikliği yoluyla zorla uygulanabilir; ancak, bu uygulama önerilmez.

AIT, Active Directory'ye ve tarama aygıtlarına erişmek için oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerini (tümleşik kimlik doğrulaması) kullanabilir veya alternatif bir kullanıcı hesabı için kimlik bilgileri sağlanabilir. Uygulamayı çalıştırırken kimlik bilgileri doğrudan sağlanabilir, bu da yürütme komut dosyası oluşturulurken Secure Credentials Utility (Güvenli Kimlik Bilgileri Yardımcı Programı) için tam destek sağlar. Bu sayede komut satırında veya toplu komut dosyasında hem kullanıcı adı hem de parola şifrelenir.

AIT, eş zamanlı olarak birden fazla aygıtı tarayabilir (varsayılan olarak 15). Eş zamanlı bağlantı sayısı AIT.exe yapılandırma dosyasında yapılandırılabilir. Birden fazla eş zamanlı bağlantı, birden fazla aygıtı taramak için gereken toplam süreyi kısaltır.

Ad Hoc Agentless Inventory Scan (Geçici Aracısız Envanter Taraması) kullanırken, tüm aygıtların yakalandığından emin olmak için taramaların genellikle sık sık yapılması gerekir. AIT, Windows Task Scheduler (Windows Görev Zamanlayıcı) kullanılarak belirli bir plana göre yapılandırılabilir ve taranacak ilk aygıt durumuna gelene kadar aygıtların yeniden envanteri gerçekleşmez (varsayılan olarak 7). Bu, aygıtlar ve ağ üzerindeki yükü azaltır.

Active Directory tarama yöntemi kullanılıyorsa, AIT sadece ağda belirli bir gün sayısında (varsayılan olarak 45) oturum açmış olan aygıtlar dahil olacak şekilde aygıtları son oturum açma tarihine göre filtreleyerek yalnızca etkin aygıtların dahil edilmesini sağlar. AIT, buna ek olarak kök arama yolu olarak kullanılacak Kuruluş Birimi'ni (OU) belirterek aygıtların yalnızca bir alt kümesini içerebilir. Bu, yalnızca belirtilen Kuruluş Birimi ve Alt Kuruluş Birimleri'nde yer alan aygıtları içerir.

AIT Windows Client (AIT Windows İstemcisi), toplanan aygıt envanter verilerini incelemeye yarayan kullanımı kolay bir arayüz sağlar. Windows istemcisi tüm envanter verileriyle birlikte aygıtların listesini ve bu aygıtların en son ne zaman tarandığını görüntüler. Taranamayan tüm aygıtlar, meydana gelen hata (örn. Yanlış kimlik bilgileri) ile birlikte listelenir. Geçici aracısız envanter taraması, taramaları doğrudan arka planda AIT konsol uygulamasını çalıştıran Windows arayüzünden başlatılabilir.

Oturum açma komut dosyası aracılığıyla AIT'yi ağ tarayıcısı olarak kullanırken, aygıtların her biri çıktı olarak merkezi bir klasör konumuna ayrı bir envanter dosyası sağlar. Dosyalar, AIT Windows arayüzünden veya AIT konsol uygulaması üzerinden merkezi bir AIT veri deposuna aktarılabilir.

AIT tarafından toplanan veriler, diğer üçüncü taraf çözümler tarafından doğrudan kullanılabilen XLSX biçimine aktarılabilir.