General System Requirements (Genel Sistem Gereksinimleri)

Autodesk Inventory Tool, Microsoft .NET Framework v4.5.2 veya üzeri sürüme sahip Windows makinelerinde çalışır ve envanter verilerini toplamak amacıyla Windows aygıtlarıyla iletişim kurmak için Microsoft WMI kullanır. Windows Management Instrumentation (Windows Yönetim Araçları) ve Windows Management Infrastructure (Windows Yönetim Altyapısı) olmak üzere iki tür WMI vardır; ikincisi, Microsoft'un PowerShell'i temel alan Windows Management Platform (Windows Yönetim Platformu) için geliştirdiği CIM tabanlı daha yeni bir uygulamadır. AIT, varsayılan yöntem olarak Windows Management Instrumentation'ı (Windows Yönetim Araçları) kullanır.

AIT, aracısız tarama için taranacak her Windows aygıtına ağ üzerinden erişime ve aygıta erişip WMI'yı sorgulamak için de ilgili kimlik bilgilerine ihtiyaç duyar. Windows güvenlik duvarı, SMB ve WMI iletişimine izin verecek şekilde yapılandırılmalıdır. Daha fazla bilgi için Network and Credentials (Ağ ve Kimlik Bilgileri) bölümüne bakın. Aracısız taranan aygıtlarda Microsoft .NET Framework gerekli değildir.

AIT, LDAP kullanan aygıtları bulmak için aynı zamanda Active Directory ile iletişim kurabilir.

AIT'yi çalıştırmak için önerilen minimum yapılandırma aşağıda verilmiştir.

Donanım

 • Birden çok çekirdeği/iş parçacığını destekleyen Intel veya AMD işlemci
 • 8GB RAM
 • Gerekli alanı hesaplamak için şu yol izlenmelidir: 10000 PC için 1 GB, 20000 PC için 2 GB gerekir ve bu şekilde devam eder.

İşletim Sistemi

 • Windows Vista, SP2
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008, SP2
 • Windows Server 2008 R2, SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

AIT'yi yukarıda listelenen işletim sistemlerinin Home ve Starter olmayan tüm sürümlerine yükleyebilirsiniz. Bir gereklilik olmasa da, 1000'den fazla varlığa sahip ağlar için Windows Server önerilir.