Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Turkish)Scan Methods (Tarama Yöntemleri)Deploying with Microsoft System Center (SCCM) (Microsoft System Center (SCCM) ile Dağıtma)

Deploying with Microsoft System Center (SCCM) (Microsoft System Center (SCCM) ile Dağıtma)

Microsoft System Center (SCCM) aracılığıyla bir envanter taraması için Autodesk Inventory Tool'u nasıl dağıtacağınız aşağıda açıklanmıştır. Bu bilgiler, küçük bir ortam için temel kurulumu kapsar; daha büyük çok siteli ağlar için daha fazla planlama gerekli olabilir.

Merkezi olarak erişilebilir bir sunucuda, AIT'yi tutmak için bir klasör, toplanan verileri tutmak için ise başka bir klasör oluşturun. Örneğin:

 • C:\AIT\AIT: Paket oluşturma için AIT uygulama dosyalarını içeren klasör
 • C:\AIT\AITData: Toplanan veri dosyalarını içeren klasör

AITData (Veri) klasörünü paylaşın ve Everyone (Herkes) grubuna Change (Değiştirme) ve Read (Okuma) izinleri verin:

AIT klasöründeki içerikleri C:\Program Files (x86)\Autodesk\AIT konumundan C:\AIT\AIT konumuna kopyalayın:

Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra hedef klasörde tam olarak 51 dosya olmalıdır.

Notepad gibi bir metin düzenleyicisi kullanarak C:\AIT\AIT klasöründe bulunan AIT.exe.config dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki değişiklikleri yapın.

 • DataStorePath: Sonunda "\" olduğundan emin olarak paylaşılan veri klasörüne giden UNC yoluna ayarlayın.
 • PerComputerDataStore: AIT çalıştıran her aygıt DataStorePath'te ayrı bir veri deposuna kayıt oluşturacak şekilde True (Doğru) olarak ayarlayın.

Örneğin:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>\\SERVER01\AIT\AITData\</value>

      </setting>

      <setting name="PerComputerDataStore" serializeAs="String">

        <value>True</value>

      </setting>

Bir komut isteminden, yerel bilgisayarı taramak için "/c localhost /fp /lu /rp /sl" parametreleriyle AIT uygulama klasöründen AIT'yi çalıştırın. Örneğin:

<p>C:\ait\ait.exe /c localhost /fp /lu /rp /sl</p>
Click to copy

Düzgün çalıştığını ve sonuçları AITData (Veri) paylaşımına kaydettiğini doğrulayın. Paylaşımda herhangi bir sonuç görünmüyorsa, izinlerinizin doğru ayarlandığından emin olun.

Configuration Manager Console (Yapılandırma Yöneticisi Konsolu) öğesini açın ve Software Library>Overview>Application Management>Packages (Yazılım Kütüphanesi>Genel Bakış>Uygulama Yönetimi>Paketler) kısmına gidin.

Şerit araç çubuğunda Create Package (Paket Oluştur) öğesine tıklayın veya Packages (Paketler) kısmında sağ tıklayarak Create Package (Paket Oluştur) öğesini seçin:

Aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 • Ad: Autodesk AIT
 • Açıklama: Autodesk yazılımı envanterini gerçekleştirir
 • Üretici: Autodesk
 • Dil: İngilizce
 • Sürüm: Boş bırakın

This package contains source files (Bu paket kaynak dosyalar içeriyor) öğesinin yanındaki kutuyu işaretleyin, Browse (Göz At) öğesine tıklayın, Local folder on site server (Site sunucusundaki yerel klasör) öğesini seçin, C:\AIT\AIT dosya yoluna gidin ve OK (Tamam) öğesine tıklayın:

Next (İleri) öğesine tıklayın ve Standard program (Standart program) öğesinin varsayılan seçimini olduğu gibi bırakıp Next (İleri) öğesine tıklayın.

Standard Program (Standart Program) sayfasında aşağıdaki bilgileri ayarlayın veya değiştirin:

 • Ad: Autodesk AIT
 • Komut satırı: AIT.exe /c localhost /fp /lu /rp /sl
 • Çalıştırma: Gizli
 • Program çalıştırılabilir: Kullanıcının oturum açıp açmadığına bağlı olarak

Next (İleri) öğesine tıklayın, Requirements (Gereksinimler) sayfasındaki varsayılan ayarlardan çıkın, Summary (Özet) sayfasındaki ayarları onaylayın ve Next (İleri) öğesine tıkladıktan sonra son olarak Close (Kapat) öğesine tıklayın.

Packages (Paketler) görünümünde Autodesk Inventory Tool paketini bulun, sağ tıklayın ve Distribute Content (İçeriği Dağıt) öğesini seçin:

General (Genel) ekranında Next (İleri) öğesine ve Content Destination (İçerik Hedefi) ekranında Add (Ekle) açılır pencere menüsüne tıklayarak Distribution Point (Dağıtım Noktası) öğesini seçin:

Paketi kopyalamak istediğiniz tüm Distribution Points (Dağıtım Noktaları) öğelerini seçin ve OK (Tamam) öğesine tıklayın:

Ayarlarınızı onaylamak için Next (İleri) ve ardından tamamlamak için Close (Kapat) öğesine tıklayın.

Packages (Paketler) görünümünde Autodesk Inventory Tool paketini bulun, sağ tıklayın ve Deploy (Dağıt) öğesini seçin:

General (Genel) ekranında, Autodesk Inventory Tool'u dağıtmak için bir Collection (Koleksiyon) belirtin ve Next (İleri) öğesine tıklayın:

Daha sonra hem Content (İçerik) hem de Deployment Settings (Dağıtım Ayarları) sayfasında Next (İleri) öğesine tıklayın. Scheduling (Zamanlama) sayfasında, New (Yeni) öğesine tıklayın, Assign immediately after this event (Bu etkinlikten hemen sonra ata) radyo düğmesini seçin, OK (Tamam) öğesine tıklayın ve son olarak Rerun behavior (Yeniden çalıştır davranışı) açılır menüsünden Never rerun deployed program (Dağıtılmış programı hiçbir zaman yeniden çalıştırma) öğesini seçin:

User Experience (Kullanıcı Deneyimi), Distribution Points (Dağıtım Noktaları) ve Summary (Özet) sayfalarında Next (İleri) öğesine tıklayın. Son olarak Completion (Tamamlama) sayfasında Close (Kapat) öğesine tıklayın.

Tüm bilgisayarların envanter işlemleri tamamlandıktan sonra, masaüstünde bulunan AITUI kısayoluna çift tıklayın ve Importing Data Stores (Veri Depolarını İçe Aktarma) bölümündeki adımları kullanarak  AITData (Veri) paylaşımındaki sonuçları içe aktarın.