Silent Mode (Sessiz Mod)

Oturum Açma/Başlangıç Komut Dosyası Tarama, Oturum Açma/Başlangıç Komut Dosyası Zamanlanmış Görevi veya Oturum Açma/Başlangıç Komut Dosyası Tarama Kurulumu Azure Ortamları gibi komut dosyaları kullanan tarama yöntemleri için taramaları sessiz modda çalıştırmayı tercih edebilirsiniz.

Bu, AIT uygulamasının veya herhangi bir komut istemi penceresinin son kullanıcılar tarafından görülmesini önleyecektir. AIT yalnızca Görev Yöneticisi içinde bir işlem olarak görünecektir.

Kurulum

Taramaları Sessiz Modda çalıştırmak için aşağıda ekli olan hem AIT_Launcher.vbs hem de AIT_Run.cmd dosyasını indirebilirsiniz ve bunları AIT_Network.cmd dosyası ile aynı konuma yerleştirebilirsiniz.


AIT_Launcher.vbs

Değişiklik gerekmez.


AIT_Run.cmd

öğesine sağ tıklayın ve Open With Notepad (Notpad ile Aç) öğesini seçin.

"\\path" yolunu, AIT_Launcher.vbs ve AIT_Network.cmd dosyalarının bulunduğu tam yol ile değiştirin.

Örnek;

AIT_Launcher.vbs ve AIT_Network.cmd komutları \\server01\folder01\AIT konumunda bulunur, komut dosyanız aşağıdaki gibi görünecektir;

Uygulama

Tercih ettiğiniz tarama yöntemine bağlı olarak AIT_Network.cmd yerine AIT_Run.cmd dosyasını kullanın.

Örnek:

Oturum Açma Komut Dosyası tarama yöntemi için. Aşağıdaki adımda AIT_Network.cmd yerine AIT_Run.cmd dosyasını seçin.