Parameter Overview (Parametreye Genel Bakış)

Autodesk Inventory Tool, komut satırından veya toplu komut dosyasından çalıştırılabilen bir konsol uygulamasıdır.  "Ait.exe/help" çalıştırıldığında kullanım yardım ekranı görüntülenir.

Genel Kullanım:

Parametre
Açıklama
/c /computer Taranacak tek bir uzak bilgisayar belirtin.
/f /file Taranacak bilgisayarların listesini içeren dosyayı belirtin.
/d /domain Aygıt bulma için AD etki alanını belirtin.
/ip /iprange Bilgisayarları bulmak için bir IP adresi aralığı veya CIDR ağ adresi belirtin. Geçerli biçimler: "10.211.55.1-10.211.55.255", "10.211.55.0/24"
/ex /exclude Taramaya dahil edilmeyecek bilgisayarların listesini içeren dosyayı belirtin.
/u /user Kullanıcı kimlik bilgilerini belirtin. Belirtilmediği takdirde, oturum açan kullanıcı kimlik bilgileri kullanılır.
/p /password Kullanıcı kimlik bilgileri parolası.
/cred Secure Credentials Utility (Güvenli Kimlik Bilgileri Yardımcı Programı) ile kullanılmak üzere oluşturulmuş güvenli şifrelenmiş kimlik bilgilerini belirtin.
/e /export Tüm raporları dışa aktarın. Halihazırda toplanan verileri dışa aktarmak için tek başına kullanılabilir.
/o /ouput Dışa aktarılan dosyalar için temel dosya adı. Atlandığında, varsayılan değer .\Output (Çıktı) olur.
/s /scanall Tarama sıklığını yok sayın ve tüm bilgisayarları tarayın.
/h /help Yardımı görüntüleyin.

Ek Taramalar

/rp /registrypackage Belirtilen dosyadaki paketler için kayıt defterini tarayın. Dosya belirtilmezse, RegistryPackages.xml kullanır.
/fp /filepackage Belirtilen dosyadaki paketler için dosyaları tarayın. Dosya belirtilmezse, FilePackages.xml kullanır.
/ef /exportfiles Toplanan dosyaları Output (Çıktı) klasöründeki CollectedFiles klasörüne aktarın.
/sl /softwarelog Yazılım yükleme ve kaldırma eylemleri için uygulama olay günlüğü öğelerini tarayın.
/lu /lastused Kullanılan son uygulamanın bilgilerini belirlemek için Windows önceden getirme dosyalarını tarayın.

Veri Deposu Bakımı

/RemoveUnscannedComputers
Daha önce hiç başarıyla taranmamış bilgisayarları veri deposundan kaldırın.
/RemoveOldComputers
Belirli bir gün sayısı içinde taranmamış bilgisayarları kaldırın.

Diğer Veri Depolarını İçe Aktarma

/i /import Veri depolarının içe aktarılacağı bir yol belirtin.

Çeşitli Komutlar

/cs /cancelscan Ait.exe'nin çalışan örneğinden devam eden taramayı iptal etmesini isteyin.