USB Drive Method (USB Sürücüsü Yöntemi)

Ağa bağlı olmayan aygıtlar için veya güvenliğin ağ erişimini engellediği durumlarda, AIT bir USB bellek çubuğuna kopyalanabilir ve yerel tarama yapılabilecek bir aygıta doğrudan takılabilir.  

Bunun için, AIT'yi çalıştıracak tüm aygıtlarda Microsoft .NET Framework v4.5.2 veya üzeri kurulu olmalıdır.

 1. Download (İndir) ve Install (Yükle) öğelerine tıklayarak AIT'yi makinenize indirip kurun.
 2. C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool\ konumuna gidin.
 3. Doğru biçimlendirilmiş bir USB bellek çubuğunu sisteme takın ve Autodesk Inventory Tool klasöründeki dosyaları kopyalayarak bu dosyaları USB bellek çubuğunda bulunan AIT Klasörüne yapıştırın.
 4. USB bellek çubuğunda Data (Veri) adında bir klasör oluşturun
 1. USB bellek çubuğunuzda AIT klasörüne gidin ve Notepad'i kullanarak AIT.exe.config dosyasını açın
 1. "PerComputerDataStore" öğesini bulun ve "False" (Yanlış) olan değeri "True" (Doğru) olarak değiştirin
 1. "DataStorePath" öğesini bulun ve "Default" (Varsayılan) olan değeri %~0\..\Data\ olarak değiştirip kaydedin
 1. AIT_USB.cmd dosyasını indirip USB bellek çubuğuna yerleştirin.
 1. Envanter almak istediğiniz her makinede AIT_USB.cmd dosyasına çift tıklayın.
 2. Komut istemi penceresi kaybolduğunda tarama işlemi tamamlanmış sayılır.

Tüm tarama sonuçları, USB bellek çubuğunuzdaki Data (Veri) klasöründe saklanacaktır. Bu klasörde her bir makine için aynı adda iki dosya (.xml ve .MD5) bulunur

 1. Tüm makineler tarandıktan sonra Import (İçe Aktar) seçeneğini kullanarak tarama sonuçlarını AIT'ye aktarın ve Export (Dışa Aktar) seçeneğini kullanarak Excel formatına aktarın.
 2. Dışa aktarılan "AutodeskProducts.xlsx" dosyasını Autodesk temsilcinize gönderin