Data Store Location (Veri Deposu Konumu)

Autodesk Inventory Tool, XML dosyasına dahil edilen envantere eklenmiş aygıt verileri için bir bellek içi nesne deposu kullanır. Veri deposu, çalıştırıldığı anda AIT tarafından yüklenir ve herhangi bir değişiklik olduğunda kaydedilir. Veri deposu, dosya sisteminde depolanan metin tabanlı bir XML dosyası olduğundan veri deposu için özel bir gereklilik yoktur. Metin tabanlı olduğundan, Notepad (Not Defteri) gibi metin dosyalarını açabilen herhangi bir uygulamada açılabilir ve görüntülenebilir. AIT ilk kez çalıştırıldığında, otomatik olarak yeni bir veri deposu oluşturulur.

Veri deposunun konumu, AIT'nin kurulum konumuna ve AIT.exe.config dosyasındaki yapılandırmasına bağlı olacaktır.

AIT.exe.config dosyasındaki DataStorePath ayarı, veri deposunun konumunu tanımlar, bunun varsayılan değeri, AIT'ye varsayılan konumu kullanması talimatını veren Default (Varsayılan) değeridir:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>Default</value> (Varsayılan)

      </setting>

AIT, varsayılan yükleme konumu olan Program Files (Program Dosyaları) klasöründen çalıştırıldığında, veri deposu DataStore.xml olarak adlandırılır ve aşağıdaki dizinde bulunur:

C:\ProgramData\Autodesk\AIT

AIT, USB bellek çubuğu örneğinde olduğu gibi Program Files (Program Dosyaları) klasöründe olmayan bir klasörden çalıştırıldığında, veri deposu DataStore.xml olarak adlandırılır ve ScanWin.exe dosyasının bulunduğu klasörde bulunur. Bu, veri deposunun uygulama ile aktarılmasını sağlar.

Alternatif olarak, ScanWin.exe.config içindeki DataStorePath ayarı, DataStore.xml dosyasının bulunacağı bir dosya yolu tanımlayabilir. Bu, oturum açma/başlatma komut dosyası veya Microsoft System Center (SCCM) gibi 3. taraf bir araç aracılığıyla yalnızca ağ tabanlı taramalar için kullanılır.  Örneğin:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>\\SERVER01\AIT\AIT\Data\</value>

      </setting>

Dosya yolu bir "\" karakteriyle bitmelidir. Bu, DataStore.xml dosyasının tanımlanan yolda bulunmasını sağlar.

AIT.exe.config dosyasındaki PerComputerDataStore ayarı, DataStore.xml adlı tek bir veri deposu dosyası yerine True (Doğru) olarak ayarlandığında (varsayılan False (Yanlış) değeridir), ScanWin çalıştıran her aygıt yerel bilgisayarın adıyla bir veri deposu oluşturur. Bu, oturum açma/başlatma komut dosyası veya Microsoft System Center (SCCM) gibi 3. taraf bir araç aracılığıyla yalnızca ağ tabanlı taramalar için kullanılır.

      <setting name="PerComputerDataStore" serializeAs="String">

        <value>True</value>

      </setting>

DataStorePath ve PerComputerDataStore ayarları yalnızca oturum açma/başlatma komut dosyası veya Microsoft System Center (SCCM) gibi 3. taraf ağ tabanlı taramalar kullanıldığında değiştirilmelidir.

Configuration File Overview (Yapılandırma Dosyasına Genel Bakış) bölümünde AIT.exe.config dosyasıyla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.