Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Turkish)Scan Methods (Tarama Yöntemleri)Scheduled Scan - Agentless (Zamanlanmış Tarama - Aracısız)

Scheduled Scan - Agentless (Zamanlanmış Tarama - Aracısız)

Scan (Tarama) sekmesindeki görev çubuğunda bulunan Schedule (Programlama) düğmesi, yakın zamanda yapılandırılmış keşfetme ve tarama seçeneklerinin Scheduler'a (Programlayıcı) ek tarama olarak eklenmesini mümkün kılar. Schedule (Programlama) düğmesi, geçerli keşfetme ve kimlik doğrulama seçenekleri girildiğinde etkin hale gelir.

Programlamayı yapılandırmak ve yönetmek için Scheduler (Programlayıcı) sekmesini seçerek Scheduler (Programlayıcı) çalışma alanını açın.

Scheduler Workspace (Programlayıcı Çalışma Alanı)

Scheduler (Programlayıcı) çalışma alanı, programlanmış taramaları yapılandırmak ve yönetmek için kullanılabilir.  Zamanlanmış taramalar, AIT'nin çalışmadığı zaman tarama çalıştırılmasını sağlayan Windows Task Scheduler (Windows Görev Programlayıcısı) kullanarak gerçekleştirilebilir. 

Scheduler (Programlayıcı) çalışma alanında beş bölüm bulunur: 

 • Taskbar (Görev Çubuğu) - eylemleri yerine getiren birkaç düğme barındırır  
 • Task Configuration (Görev Yapılandırması) - bir taramanın ne zaman gerçekleştirileceğine dair programı yapılandırmak için kullanılır  
 • Output Location (Çıkış Konumu) - sistem günlükleri ve dışa aktarmalar için çıkış noktasını yapılandırmak için kullanılır  
 • Scans Grid (Tarama Çalışma Ekranı) - programlayıcıya eklenmiş olan taramaları listeler  
 • Status Bar (Durum Çubuğu) - en alt kısımda bulunur ve programlayıcının mevcut durumunu görüntüler  

 Aşağıda, Scheduler (Programlayıcı) çalışma alanının bir örneği yer almaktadır: 

Geçerli bir tarama yapılandırıldığı zaman Schedule (Programlama) görev çubuğu öğesine tıklanarak Scan (Tara) sekmesinden programlayıcıya taramalar eklenir, eklenen taramalar Schedules (Programlar) çalışma alanındaki ekrandan görülebilir. 

Programlanmış bir taramayı eklemek veya kaldırmak, program veya çıkış konumunu değiştirmek gibi bir değişiklik yapıldığında, yeni yapılandırmayı kaydetmek için Save (Kaydet) düğmesine tıklamak gerekir. Save (Kaydet) görev çubuğu öğesine tıklandığında, kullanılacak olan kullanıcı kimlik bilgilerini açılır; bunlar, programlanmış görevi çalıştıracak olan kimlik bilgileridir ve varsayılan olarak o anda oturum açmış kullanıcıya ait kimlik bilgileri kullanılır:

Geçerli kimlik bilgilerini girip OK (Tamam) öğesine tıklayarak yapılandırmayı kaydedin ve oluşturulan komut dizisi ile Windows Task Scheduler (Windows Görev Programlayıcı) görevini güncelleyin. 

Zamanlanmış görev, Windows Task Scheduler (Windows Görev Programlayıcı) içinde Autodesk_AIT adıyla görünecektir: 

Task Configuration (Görev Yapılandırması)

Task Configuration (Görev Yapılandırması) bölümü, taramanın hangi günlerde yapılacağını, başlangıç saatini ve söz konusu gün içinde kaç kez tekrarlanacağını programlamak için kullanılabilir. 

(Varsayılan çalışma ayarı, hafta içi günleri sabah saat 10.00'da başlayıp 6 saatlik bir zaman dilimi içinde her beş saatte bir tekrarlanacak şekildedir. Bu, taramanın Pazartesi-Cuma günleri saat 10.00 ile 15.00 arasında çalışması anlamına gelir)

Sona erme tarihi, Scheduled Task'ın (Programlanmış Görev) devre dışı bırakılarak program için bir bitiş tarihi belirlenmesini mümkün kılan bir tarihtir.

Default (Varsayılan) görev çubuğu düğmesi, programı varsayılan ayarlarına döndürmek için kullanılabilir ve Revert (Geri Al) düğmesi kaydedilmemiş tüm değişiklikleri iptal eder.

Görev yapılandırmasındaki değişiklikleri uygulamak için Save (Kaydet) düğmesi kullanılmalıdır.

Output Location (Çıkış Konumu)

Sistem günlük dosyalarının ve dışa aktarmaların yazılacağı klasörü seçmek için Output Location (Çıkış Konumu) kullanılabilir. Varsayılan hedef olarak DataStore'un (Veri Deposu) bulunduğu klasör belirlenmiş olsa da, doğrudan bir yol girerek veya klasör simgesine tıklayıp bir klasör seçerek hedef değiştirilebilir.

'Export after scan is complete' (Tarama tamamlandıktan sonra dışa aktar) seçeneğinin yanındaki kutucuk işaretlendiğinde, programlanmış bir tarama tamamlandıktan sonra bir tam dışa aktarma gerçekleştirilir.

Çıkış konumundaki değişiklikleri uygulamak için Save (Kaydet) düğmesi kullanılmalıdır.

Scans Grid (Tarama Çalışma Ekranı)

Scheduler (Programlayıcı) çalışma alanının merkezinde bulunan tarama çalışma ekranı, o anda programa eklenmiş olan tüm taramaları, etkinlik durumunu, bulma yöntemini, bulma değerini ve kullanılan kimlik bilgilerini gösterir.

Bir taramanın geçici olarak devre dışı bırakılması gerekirse, ilgili taramanın yanındaki 'Enabled' (Etkin) kutucuğunun işareti kaldırılabilir.Bir taramayı düzenlemenin doğrudan bir yolu yoktur, değişiklik yapılması gerekiyorsa taramayı seçip görev çubuğundaki Remove Scan (Taramayı Kaldır) düğmesine tıklayarak taramayı kaldırın ve Scan (Tarama) çalışma alanına tekrar ekleyin.

Çıkış konumundaki değişiklikleri uygulamak için Save (Kaydet) düğmesi kullanılmalıdır.

Araç çubuğu

Araç çubuğu, belirli eylemleri çalıştırmak için kullanılabilecek komut düğmelerini içerir.

 • Save (Kaydet) - değişiklikleri kaydeder, Windows Scheduled Task (Windows Programlanmış Görevi) güncellemesini yapar ve görevi çalıştırırken kullanılacak kimlik bilgilerini sorar.
 • Revert (Geri Al) - en son kaydetme işleminden sonra yapılan tüm düzenlemeleri geri alır. Kaydedilmemiş bir değişiklik olduğu zaman etkin hale gelir.
 • Default (Varsayılan) - tüm ayarları varsayılan haline getirir.
 • Remove Scan (Taramayı Kaldır) - seçilen taramayı çalışma ekranından kaldırır.
 • Run (Çalıştır) - Windows scheduled task'ı (Windows programlanmış görevi) başlatır. Çalışan bir tarama olmadığı zaman etkin hale gelir.
 • Stop (Dur) - çalışan Windows scheduled task'ı (Windows programlanmış görevi) durdurur. Çalışan bir tarama olduğu zaman etkin hale gelir.
 • Delete Task (Görevi Sil) - programlanmış görevi Windows Task Scheduler'dan (Windows Görev Programlayıcı) siler. Save (Kaydet) öğesine tıklandığında yeniden oluşturulur. Görev oluşturulduğunda etkin hale gelir.

Status Bar (Durum Çubuğu)

Durum çubuğu, programlanmış görevin mevcut durumunu görüntüler.

Sol taraftaki büyük metin ana durumu gösterirken diğer değerler taramanın en son çalıştırıldığı zaman, son taramanın başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı ve bir sonraki taramanın ne zaman çalıştırılacağı gibi ayrıntıları görüntüler.