Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)Downloads (ดาวน์โหลด)AIT Run Scripts (สคริปต์เรียกใช้ AIT)

AIT Run Scripts (สคริปต์เรียกใช้ AIT)

สามารถดูคำแนะนำฉบับเต็มของสคริปต์เครือข่าย AIT สำหรับการใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสคริปต์ USB ได้ที่นี่

ผู้ใช้วิธีสคริปต์สำหรับโฟลเดอร์ที่แชร์จะต้องเรียกใช้สคริปต์ด้วยตนเอง

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่