USB Drive Method (วิธีไดรฟ์ USB)

สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเข้าถึงเครือข่าย สามารถคัดลอก AIT ไว้บนหน่วยความจำ USB และเสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่สามารถทำการสแกนในเครื่องได้โดยตรง  

โดยจะต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework เวอร์ชัน 4.5.2 ขึ้นไปบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่จะเรียกใช้ AIT

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง AIT บนเครื่องของคุณ
 2. ไปที่ C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool\
 3. เสียบหน่วยความจำ USB ที่ได้ฟอร์แมตอย่างถูกต้องเข้าในระบบ แล้วคัดลอกไฟล์จากโฟลเดอร์ Autodesk Inventory Tool ไปวางในโฟลเดอร์ AIT ในหน่วยความจำ USB
 4. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Data ในหน่วยความจำ USB
 1. ไปที่โฟลเดอร์ AIT ในหน่วยความจำ USB ของคุณ แล้วเปิดไฟล์ AIT.exe.config โดยใช้ Notepad
 1. ค้นหา “PerComputerDataStore” แล้วเปลี่ยน “False” เป็น “True
 1. ค้นหา “DataStorePath” แล้วเปลี่ยน “Default” เป็น %~0\..\Data\ แล้วบันทึก
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ AIT_USB.cmd แล้วบันทึกไว้ในหน่วยความจำ USB
 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ AIT_USB.cmd ในแต่ละเครื่องที่คุณต้องการรับรายการบัญชีทรัพย์สิน
 2. การสแกนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน้าต่างข้อความแจ้งคำสั่งหายไป

ผลการสแกนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Data ในหน่วยความจำ USB ของคุณ โฟลเดอร์นี้จะมีสองไฟล์ (สำหรับแต่ละเครื่อง) ที่มีชื่อเดียวกันในสกุล .xml และ .MD5

 1. เมื่อสแกนเครื่องทั้งหมดแล้ว ให้นำเข้าผลการสแกนไปยัง AIT แล้วส่งออกเป็นรูปแบบ Excel
 2. ส่งไฟล์ “AutodeskProducts.xlsx” ที่ส่งออกไปให้ตัวแทน Autodesk ของคุณ