Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)Scan Methods (วิธีสแกน)Logon / Startup Script Scan Setup Azure Environments (การตั้งค่าการสแกนสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่องสำหรับสภาพแวดล้อม Azure)

Logon / Startup Script Scan Setup Azure Environments (การตั้งค่าการสแกนสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่องสำหรับสภาพแวดล้อม Azure)

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายวิธีสร้างการแชร์เครือข่ายในที่เก็บข้อมูลของ Azure เพื่อให้สามารถนำ AIT มาใช้ดำเนินการสแกนรายการบัญชีทรัพย์สินในเครือข่ายผ่านสคริปต์การเข้าสู่ระบบเมื่อคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงาน Azure AD  วิธีนี้มีไว้เพื่อใช้แทนขั้นตอนแรกเริ่มของกระบวนการสร้างที่เก็บข้อมูลสำหรับสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง เมื่อไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลผ่านเครือข่ายองค์กรได้ ข้อมูลจะอธิบายวิธีการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการสร้างโซลูชันที่เก็บข้อมูล และการทำให้ผู้ใช้ปลายทางทุกรายที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สามารถเข้าถึงที่เก็บข้อมูลนี้ได้ โดยหากจำเป็น อาจต้องมีการวางแผนเพิ่มเติมตามองค์ประกอบที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการใช้การแชร์ไฟล์ Azure กับ Windows คุณต้องทำการต่อเชื่อม ซึ่งหมายถึงการกำหนดเส้นทางจุดเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงผ่านพาธ UNC

ในบัญชีที่เก็บข้อมูลของ Azure ให้สร้างการแชร์ที่ชื่อว่า ADSK เพื่อเก็บ 2 โฟลเดอร์ โดยโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า ait และอีกโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่รวบรวม ชื่อว่า data โดยส่วนที่แชร์และโฟลเดอร์ 2 โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นภายในมีดังนี้

การแชร์ไฟล์

ต่อเชื่อมการแชร์ไฟล์ Azure

พอร์ทัล Azure มีสคริปต์ที่คุณสามารถใช้เพื่อต่อเชื่อมการแชร์ไฟล์ของคุณไปยังโฮสต์ได้โดยตรง เราขอแนะนำให้ใช้สคริปต์ที่ให้มานี้

รับสคริปต์นี้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Azure
  2. ไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลที่มีการแชร์ไฟล์ที่คุณต้องการต่อเชื่อม
  3. เลือก File shares (การแชร์ไฟล์)
  4. เลือกการแชร์ไฟล์ที่คุณต้องการต่อเชื่อม
  1. เลือก Connect (เชื่อมต่อ)
  1. เลือกอักษรระบุไดรฟ์ใดก็ได้เพื่อต่อเชื่อมการแชร์ เนื่องจากการตั้งค่าขั้นสุดท้ายนั้นไม่ได้ใช้ไดรฟ์ดังกล่าว
  2. คัดลอกสคริปต์ที่ให้มา
  1. รายการที่สร้างโดยอัตโนมัติจะมีลักษณะดังนี้

9. โปรดเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในสคริปต์ Powershell ก่อนบันทึก 

  •  ใส่ “#” ในบรรทัดที่ไฮไลต์ด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการแมปอักษรระบุไดรฟ์เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้
  • เพิ่ม “net use * \\myexampleaccount.file.core.windows.net\adsk” โดยคัดลอกค่าในเครื่องหมายคำพูดของคำสั่ง New-PSDrive จาก PS1 ที่สร้างในบัญชีที่เก็บข้อมูลของคุณ แล้ววางค่าหลังคำสั่ง net use * ตามที่ปรากฏด้านล่าง

หมายเหตุ: แมปการแชร์โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อักษรระบุไดรฟ์ที่แมป แอปพลิเคชันบางรายการอาจไม่เชื่อมต่อใหม่กับอักษรระบุไดรฟ์อย่างถูกต้อง ดังนั้นการใช้พาธ UNC เต็มรูปแบบจึงอาจน่าเชื่อถือกว่า

โดยควรมีลักษณะดังนี้:

10. บันทึกลงในไฟล์ชื่อ ait.ps1 และเพิ่มลงในนโยบายกลุ่มการเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่องที่สร้างไว้สำหรับการสแกน เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวจะแมปพาธ UNC และข้อมูลประจำตัวเข้ากับผู้ใช้แต่ละคนที่เข้าสู่ระบบหรือเปิดเครื่อง
การแชร์ไฟล์ควรเข้าถึงได้สำหรับไคลเอ็นต์ทั้งหมดที่เรียกใช้ Powershell