Exporting Report (การส่งออกรายงาน)

Autodesk Inventory Tool ช่วยให้สามารถส่งออกรายงานที่ใช้ XLSX มาตรฐาน ซึ่งสามารถเปิดได้ภายใน Excel หรือแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกัน  ไฟล์การส่งออกมาตรฐานอธิบายอยู่ที่ด้านล่างนี้

Prefix-NFO.txt

ไฟล์นี้เป็นไฟล์บันทึกข้อความที่รวมบันทึกโดยละเอียดของการดำเนินการสแกน นอกเหนือจากสถิติและข้อมูลทั่วไป

AutodeskProducts.xlsx

รายงานนี้รวมข้อมูลสิทธิการใช้งานที่เก็บรวบรวมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ Autodesk พร้อมด้วยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ Autodesk ที่เคยติดตั้งและถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่สแกนแต่ละเครื่อง รวมถึงเวลาและผู้ดำเนินการด้วย

ป้ายกำกับ Prefix (คำนำหน้า) สำหรับไฟล์บันทึกจะถูกแทนที่โดยชื่อไฟล์ที่ป้อนในขณะส่งออกข้อมูล

 

ปุ่ม Export (ส่งออก) ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ View (มุมมอง) ช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบการส่งออกมาตรฐาน (XLSX) ไปยังโฟลเดอร์:

เมื่อคลิกปุ่ม Export (ส่งออก) กล่องโต้ตอบ Save As (บันทึกเป็น) ของ Windows จะปรากฏขึ้น  ไปยังโฟลเดอร์ที่จะส่งออกข้อมูล และป้อนคำนำหน้าชื่อไฟล์ (จะใช้ชื่อนี้นำหน้าเฉพาะไฟล์บันทึก) แล้วคลิก Save (บันทึก)  ขอแนะนำให้คุณใช้ชื่อบริษัทของคุณ:

เมื่อการส่งออกเสร็จสิ้นแล้ว หน้าต่าง Explorer จะเปิดขึ้นโดยแสดงไฟล์ที่ส่งออก:

ตอนนี้ คุณสามารถส่งไฟล์ AutodeskProducts.xlsx ไปยัง Autodesk หรือตัวแทนได้