Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)Scan Methods (วิธีสแกน)Shared Folder Method (วิธีโฟลเดอร์ที่แชร์ร่วมกัน)

Shared Folder Method (วิธีโฟลเดอร์ที่แชร์ร่วมกัน)

วิธีนี้จะใช้ได้เมื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงไดรฟ์ที่แชร์/แมป  ทั้งนี้ ผู้ใช้ระยะไกลอาจต้องใช้ VPN หากคุณกำลังใช้ตำแหน่งบนคลาวด์ที่แชร์ร่วมกัน (Box, Sharepoint, OneDrive...) โปรดใช้วิธีไฟล์ซิป

โดยจะต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework เวอร์ชัน 4.5.2 ขึ้นไปบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่จะเรียกใช้ AIT

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Autodesk Inventory Tool ในเครื่องของคุณ
 2. บนไดรฟ์ที่แชร์ร่วมกันที่เข้าถึงได้จากส่วนกลาง ให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บแอปพลิเคชัน AIT และโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ตัวอย่างเช่น:
  1. C:\AIT - โฟลเดอร์ต้นทางที่จะแชร์ร่วมกัน
  2. C:\AIT\AIT - โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์แอปพลิเคชัน AIT
  3. C:\AIT\Data - โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้
 3. ตั้งค่าการอนุญาตในโฟลเดอร์ต้นทางเพื่อให้ทุกคนสามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์
 4. แชร์โฟลเดอร์ต้นทางและเพิ่มทุกคนให้กับสิทธิ์ในการแชร์ โดยให้สิทธิ์ควบคุมโดยสมบูรณ์
 5. คัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์ AIT จาก C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool ลงในโฟลเดอร์ AIT (ขั้นตอนที่ 2.ii)
 6. ไปที่โฟลเดอร์ AIT (ขั้นตอนที่ 2.ii) แล้วเปิด AIT.exe.config โดยใช้ Notepad
 7. เปลี่ยนค่าของ "DataStorePath" เป็นพาธ UNC ของโฟลเดอร์ Data (ขั้นตอนที่ 2.iii) โดยจะต้องมี "\" ต่อท้าย
 8. เปลี่ยนค่าของ "PerComputerDataStore" จาก "False" เป็น "True"
 1. บันทึกแล้วออก
 1. ประเภทเครื่องคืออะไร
เครื่องมาตรฐาน (ผู้ใช้ปลายทางมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบเต็มรูปแบบ)

บันทึกไฟล์ AIT_Standard.cmd ไว้ในโฟลเดอร์ AIT (ขั้นตอนที่ 2.i) แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น AIT_Network.cmd

เครื่องล็อกดาวน์ (ผู้ใช้ปลายทางไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ)

บันทึกไฟล์ AIT_Admin.cmd ไว้ในโฟลเดอร์ AIT (ขั้นตอนที่ 2.i) แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น AIT_Network.cmd

เปิดไฟล์ AIT_Network.cmd โดยใช้ Notepad

เข้ารหัสข้อมูลประจำตัวสำหรับการดูแลระบบของคุณโดยใช้โปรแกรมข้อมูลประจำตัวที่ปลอดภัย

แก้ไขสคริปต์เพื่อแทนที่ XXXX (ไฮไลต์ไว้ในภาพหน้าจอด้านล่าง) ด้วยข้อมูลประจำตัวที่เข้ารหัสที่ได้คัดลอกไว้

 

 1. เปิดไฟล์ AIT_Network.cmd โดยใช้ Notepad
 2. เปลี่ยนค่า SET AIT_DIR เป็นพาธ UNC ของโฟลเดอร์ AIT (ขั้นตอนที่ 2.ii)
 1. บันทึกแล้วออก
 2. ในแต่ละเครื่องที่คุณต้องการรับรายการบัญชีทรัพย์สิน ให้ไปที่ Shared Folder (โฟลเดอร์ที่แชร์ร่วมกัน) แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ AIT_Network.cmd
 3. การสแกนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อหน้าต่างข้อความแจ้งคำสั่งหายไป
 4. ผลการสแกนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Data (ขั้นตอนที่ 2.iii)
 5. เมื่อสแกนเครื่องทั้งหมดแล้ว ให้นำเข้าผลการสแกนไปยัง AIT แล้วส่งออกเป็นรูปแบบ Excel
 6. ส่งไฟล์ "AutodeskProducts.xlsx" ที่ส่งออกไปให้ตัวแทน Autodesk ของคุณ